Hoppa till innehåll

En ekvation som inte går ihop

Almegas nya rapport ”Att arbeta eller inte arbeta” visar att var åttonde person mellan 20 och 62 år försörjs helt eller delvis av sociala ersättningar – trots att hälften är friska och arbetsföra. Samtidigt är Sveriges tjänsteföretag i stort behov av medarbetare. ”Det är en ekvation som inte går ihop”, säger Johannes Nathell, näringspolitisk expert på Almega.

Sverige är inne i en lågkonjunktur med hög inflation, samtidigt som tjänsteföretagen har svårt att hitta medarbetare. Ändå finns det drygt 350 000 friska och arbetsföra personer i Sverige som inte arbetar. 

Johannes Nathell, näringspolitisk expert på Almega och medförfattare till rapporten

– Det är en ekvation som inte går ihop, särskilt inte eftersom det är svårt att rekrytera även till jobb som endast kräver gymnasial kunskap eller en kortare introduktionskurs, säger Johannes Nathell.

I rapporten jämförs den disponibla inkomsten för hushåll där de vuxna arbetar heltid med ingångslön som vårdbiträde med hushåll där en eller båda vuxna i stället försörjs på heltid av sociala ersättningar och bidrag. Resultatet visar att för en familj med två barn finns inga ekonomiska drivkrafter alls till att ta ett arbete.

– Det lönar sig helt enkelt inte att gå från bidrag till arbete. Har man ett eller flera barn så lönar det sig lite eller inte alls att ta ett jobb, säger Johannes Nathell.

Det är en ekvation som inte går ihop, särskilt inte eftersom det är svårt att rekrytera även till jobb som endast kräver gymnasial kunskap eller en kortare introduktionskurs.

Tjänsteföretagen är en integrationsmotor

Ensamstående och utrikesfödda sticker ut i statistiken. Vissa grupper har mycket låg självförsörjningsgrad, det gäller främst de som vistats i Sverige en kortare tid. 

– Vi har ett stort utanförskap i samhället, samtidigt som vi har företag som kan erbjuda jobb. Tjänsteföretagen är en integrationsmotor och majoriteten av alla utrikesfödda får idag jobb inom tjänstesektorn. Men fler behöver komma in på arbetsmarknaden och då måste incitamenten för att ta ett jobb öka, säger Johannes Nathell.

Öka skillnaden mellan bidragsförsörjning och arbetsinkomster

Almega föreslår fem åtgärder för att öka vinsten av att arbeta och minska trösklarna in på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om att bygga ut jobbskatteavdraget, skärpa kraven på aktivitet i bidragssystemen och förstärka nystartsjobben. 

– Det måste alltid löna sig mer att arbeta jämfört med att leva på bidrag. Jobben finns, men uppenbarligen är drivkrafterna till att ta jobben inte tillräckligt starka. Almegas reformpaket är därför ett steg i rätt riktning, avslutar Johannes Nathell.

Almegas fem reformsförslag

  • Förstärk nystartsjobben
  • Bygg ut jobbskatteavdraget
  • Fortsätt reformera Arbetsförmedlingen
  • Skärp kraven på aktivitet i bidragssystemen
  • Öka skillnaden mellan bidrag och arbete