Hoppa till innehåll

Att börja eller inte börja arbeta

Almegas nya rapport ”Att arbeta eller inte arbeta” visar att runt var åttonde person mellan 20 och 62 år försörjs helt eller delvis av sociala ersättningar, detta trots att hälften av dem är friska och arbetsföra. Samtidigt är tjänsteföretag i stort behov av medarbetare.

    Kapitel

Sverige är inne i en lågkonjunktur med hög inflation, samtidigt som tjänsteföretagen har svårt att hitta medarbetare. Almega föreslår fem åtgärder för att öka vinsten av att arbeta och minska trösklarna in på arbetsmarknaden.

Det handlar bland annat om att bygga ut jobbskatteavdraget, skärpa kraven på aktivitet i bidragssystemen och förstärka nystartsjobben.

”Ett jobb kan vara skillnaden mellan utanförskap och integration. Därför måste drivkrafterna för att arbeta öka samtidigt som personer som lever på bidrag får mer hjälp att bli anställningsbara”

Ur rapporten Att börja eller inte börja arbeta