Hoppa till innehåll
Almega framtidssäkras
Richard Orgård ansvarar för framtidssäkringen av Almegas Arbetsgivarservice

”De bästa och vassaste tjänsterna – även i framtiden”

Arbetsgivarservice är navet i Almegas verksamhet och därmed en vital del i Almegas framtidssäkring. ”Vi har en stabil grund och sitter på oöverträffad kompetens”, säger Richard Orgård, ny enhetschef med uppdrag att ta verksamheten in i framtiden.

Arbetsgivarservice, AGS, är Almegas största enhet. Den består av jurister och experter med uppgift att bistå och hjälpa medlemsföretagen med förhandling, rådgivning och support i alla frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta görs både i personliga möten och genom våra digitala plattformar.

– Våra medarbetare är de vassaste i Sverige inom sina områden och levererar kvalificerade och väldigt uppskattade tjänster till våra medlemsföretag, säger Richard Orgård, enhetschef för AGS.

En stabil grund

Men även om AGS utgör en mycket stabil grund i Almega, finns det alltid saker som kan utvärderas, förbättras och utvecklas. När Almega ska framtidssäkras, vilket i korthet innebär att säkerställa att verksamheten förblir relevant även i framtiden, är AGS är en avgörande pusselbit. Framtidssäkringen har också varit centralt i Richard Orgårds uppdrag sedan han tillträdde för tre månader sedan.

– Anledningen är egentligen rätt okomplicerad. Om Almega även fortsatt ska kunna erbjuda de bästa tjänsterna går det inte att sitta nöjd. Verksamheter som inte utvecklas stagnerar, och vi måste hela tiden anstränga oss för att förbättra vår verksamhet och erbjuda framtidens bästa tjänsteleveranser, säger Richard Orgård.

Strukturerat och genomtänkt

Initialt har det handlat om att se över allt ifrån organisation, befintlig kompetens, arbetssätt och modeller. Syftet är att förbli en arbetsgivarorganisation i tiden med både digitala och personliga tjänster som svarar upp mot efterfrågan och behovet hos våra medlemsföretag.

– Det är en kontinuerlig förändringsprocess, men allt måste ske strukturerat och på ett genomtänkt sätt. Till exempel kan kompetensväxlingen ske naturligt om alla rekryteringar görs utifrån framtida behov, snarare än ’bara’ fyller kompetensluckan efter den som slutat, säger Richard Orgård.

Fler digitala tjänster

Genom att vara ännu mer lyhörda för medlemmarnas behov och ta tillvara på den expertis som finns inom hela Almega är Richard Orgård övertygad om att tjänsteutbudet kan utvecklas, såväl kvalitativt som kvantitativt.

– Inte minst innebär digitaliseringen stora möjligheter och vi har bara börjat utvecklingen av våra digitala tjänster. Sedan kommer det bli en utmaning att synliggöra alla de tjänster som medlemsföretagen kan och kommer kunna ta del av, säger Richard Orgård.

Nu sätts ramarna

Av naturliga skäl kretsar det mesta på Almega för närvarande kring avtalsrörelsen, kärnan i verksamheten och helt central i Almegas leverans till medlemsföretagen.

– På ett sätt ger avtalsrörelsen oss extra tid att förbereda oss. Vi vet vart vi vill och måste ta oss, och nu fokuserar vi på att sätta ramarna för hur vi bäst gör det, säger Richard Orgård.

Med medlemmarna i fokus

Ytterligare en hörnsten i Almegas tjänsteutbud är Arbetsgivarguiden, Almegas extremt omfattande digitala kunskaps- och rådgivningsbank. Även denna omfattas av framtidssäkringen.

– Arbetsgivarguiden kommer att utvecklas och göras mer användarvänlig. Det går i linje med vår målsättning att medlemmarna lättare ska kunna hitta rätt i organisationen och enkelt kunna ta del av ett tydligt tjänsteutbud, säger Richard Orgård:

– Almega ska leverera de bästa och vassaste tjänsterna – även i framtiden. För att nå dit måste vi framtidssäkra verksamheten och vår leverans, samtidigt som vi ska behålla och attrahera de bästa medarbetarna.