Hoppa till innehåll

Enligt Arbetsförmedlingens nya prognos kommer arbetslösheten att öka under nästa år. Samtidigt spår myndigheten att utvecklingen kan bromsas genom den historiskt höga bristen på arbetskraft.

– Utvecklingen skulle kunna bromsas ännu mer genom att fler arbetslösa får ta del av Arbetsförmedlingens matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega. 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen syftar till att skapa en bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden. I detta har fristående matchningsleverantörer och utbildningsanordnare, som på uppdrag av Arbetsförmedlingens rustar och matchar arbetslösa till jobb, varit helt centrala.

– De har hittills visat mycket bra resultat. Nu står de redo att matcha och utbilda fler till de lediga jobben, bara de får chansen. Risken är stor att arbetslösa som inte får stöd av fristående leverantörer inte får någon hjälp alls, säger Per Hammar.

Nu minskar dessvärre Arbetsförmedlingen antalet deltagare i matchningsinsatser och arbetsmarknadsutbildningar. Idag är antalet 69 000 respektive 6 900 personer.

– När arbetslösheten förväntas öka och det fortfarande finns lediga jobb är det läge att satsa på de insatser som bevisligen levererar. Vår bedömning är att minst 80 000 arbetslösa bör delta i matchningsinsatser och minst 10 000 i arbetsmarknadsutbildning, säger Per Hammar.