Hoppa till innehåll

Det har gått ungefär tre år sedan Veronica Andersson fick uppdraget att starta upp verksamhet för IT-bolaget i Luleå och teamet av seniora konsulter har sedan dess stadigt växt.

– Våra uppdrag kan handla om allt från förändringsledning till systemutveckling. Det alla vi konsulter har gemensamt är att vårt arbete bidrar till att våra gemensamma skattemedel används effektivt, säger Veronica Andersson och fortsätter:

– Oavsett vilken myndighet eller offentlig aktör som jag arbetar för, gör uppdragen mig stolt när vi på XLENT bidrar till att skapa samhällsnytta genom effektivisering och digitalisering.

Cybersäkerhet

För när det gäller IT-frågor och säkerhet finns det många fällor. När det kommer både ny lagstiftning och ny teknik, riskerar myndigheter att hamna i passivitet av rädsla för att göra fel. Det i sin tur kan leda till säkerhetsrisker när en myndighet stannar kvar i föråldrade system.

– Det finns stora utmaningar inom IT-området och vårt övergripande uppdrag är att hjälpa kunderna att navigera rätt, mellan vad som är tekniskt möjligt och vad som är förenligt med ett myndighetsuppdrag och lagstiftning. Vi kan hjälpa en myndighet att få tillgång till verktyg som effektiviserar myndighetsutövningen, utan att de riskerar att tulla på säkerheten, säger Veronica Andersson.

Fördel Norrland

I över tjugo år har Luleå varit Veronica Anderssons hemmabas, men under lång tid hade hon hela landet som arbetsfält och kunde ibland notera en viss Stockholmsfixering kopplad till senior kompetens.

– Den attityden har glädjande nog förändrats, för kompetens sitter som bekant inte i geografisk placering. Ändå behöver fler få upp ögonen för alla möjligheter som finns här utöver de spännande uppdragen – i allt från tillgång till bostäder och ett rikt kulturliv, till storslagen natur. Det är ju en stor anledning till att jag själv har valt att bo här.

XLENT är med sitt Luleå-kontor en del av den stora utvecklingsvåg som just nu sveper in över de norra delarna av Sverige. Liksom andra i tjänstesektorn är den största utmaning att få tag på rätt kompetens, för att kunna fortsätta växa i takt med efterfrågan.

– För att lösa kompetensbehovet behövs satsningar på infrastruktur, både lokalt och nationellt. Vi behöver också få fler – inte minst tjejer – att välja en teknisk utbildning. Jag önskar att fler lärde känna branschen, för den är otroligt spännande och ständigt i rörelse. Här finns uppdrag för både den som älskar det exakta, inrutade och den som söker det extremt kreativa, till exempel inom UX-design.

XLENT är medlemmar i TechSverige, ett förbund inom Almega.