Hoppa till innehåll

Få förslag som gynnar företagande

Den nya regeringen har presenterat sin budget för nästa år. Almega har granskat innehållet och tyvärr är det få förslag som gynnar företagande, jobb och tillväxt. ”Speciellt bekymmersamt givet att vi är på väg in i en lågkonjunktur”, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Investeringar som ökar Sveriges konkurrenskraft

Det finns några förslag i budgeten som företag och som långsiktigt kan stärka Sveriges konkurrenskraft.

– Det är bra att regeringen vill kompensera företag och hushåll för de höga elpriserna. Även satsningarna på utbildning och omställning, investeringar i ny infrastruktur och bredbandsutbyggnad är bra eftersom de ökar Sveriges konkurrenskraft på lång sikt, säger Fredrik Östbom.

Få förslag som gynnar arbete och företagande

Dessvärre visar Almegas genomgång av budgeten att den utöver dessa punkter har få konkreta förslag för att som gynnar arbete och företagande.

– Det är oroväckande att regeringen inte presenterar några långsiktiga strukturreformer för att stärka Sverige. Företagsfrämjande åtgärder är särskilt viktiga när vi nu går in i lågkonjunktur, säger Fredrik Östbom.

Han saknar också konkreta förslag som stärker arbetslinjen.

– Det ska alltid löna sig att arbeta. Här går regeringen snarare i motsatt riktning genom att behålla a-kassan på dagens högre nivå, säger Fredrik Östbom.

Förutsättningar för tillväxt och nya jobb måste stärkas

Almega har en rad förslag som gör det enklare och mindre kostsamt att anställa, exempelvis förespråkar vi sänkta arbetsgivaravgifter. Regeringen har gått tvärtemot detta och i stället höjs arbetsgivaravgifterna något genom att den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar inte förlängs när den löper ut den 31 mars nästa år.

– Alla åtgärder som minskar kostnaderna för att anställa skulle få stor betydelse för tjänstesektorn och Sverige. Det är tjänsteföretagen som skapar majoriteten av alla nya jobb och som kan motverka ökande arbetslöshet, säger Fredrik Östbom.

– Om det ska finnas utrymme för ytterligare reformer under resten av mandatperioden, behöver förutsättningarna för tillväxt och nya jobb stärkas. Vi behöver se en effektivare kompetensförsörjning, sänkt skatt på jobb och företagande och en fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen. Detta är något vi kommer att arbeta vidare med, säger Fredrik Östbom.

Huvuddrag av regeringens budget för 2023

  • Jobbskatteavdraget för äldre förstärks och kommer nu åter att vara högre än för övriga arbetande. Förstärkningen beräknas kosta 770 miljoner kronor 2023 och 2024.
  • Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga (19–23 år) som löper ut den 31 mars 2023 förlängs inte.
  • Budgeten bekräftar överenskommelsen i Tidöavtalet om att reglerna för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU ska skärpas med bl.a. ökat lönekrav, vilket är olyckligt.
  • Regeringen höjer tillfälligt anslaget till Migrationsverket med 535 miljoner kronor 2023 och 270 miljoner kronor 2024 för att hantera prövning av uppehållstillstånd och mottagande. Delvis ska dessa pengar användas till att förstärka prövningen arbetstillstånd, vilket är positivt med anledning av att handläggningstiderna för arbetstillstånd har ökat kraftigt det senaste året och något som Almega tillsammans med TechSverige och Innovationsföretagen påtalat.