Hoppa till innehåll

– Med tjänstesektorns bästa för ögonen kan vi konstatera att Tidöavtalet och regeringsförklaringen innehåller flera bra, samt ett antal mindre bra förslag, säger Fredrik Östbom, chef, näringspolitik och opinionsbildning på Almega.

Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna presenterat inriktningen för svensk politik framöver. Tidöavtalet innehåller reformer på sex politikområden som syftar till att lösa Sveriges stora samhällsproblem, regeringsförklaringen den politiska inriktningen för mandatperioden.

– Vilja att sänka skatten på arbete och införa ett bidragstak visar att regeringen prioriterar arbetslinjen, vilket är mycket positivt. Det är också bra att de vill förbättra villkoren för företag genom att se över 3:12-reglerna och minska de administrativa kostnaderna. Detta kommer gynna såväl tillväxt som sysselsättning, säger Fredrik Östbom.

Bland de mer oroväckande av regeringens förslag återfinns bland annat försämrade villkor för de företag som är beroende av arbetskraftsinvandrare.

– Arbetskraftsinvandrare bidrar med helt nödvändig kompetens till många svenska företag, inte minst inom tjänstesektorn. När kompetensen inte finns i Sverige måste den sökas någon annanstans. Det är tråkigt att den nya regeringen inte inser detta, säger Fredrik Östbom.

Ytterligare ett av regeringens mindre lyckade förslag är de utdelningsbegränsningar som planeras att införas för nystartade friskolor.

– Friskolor gör inga övervinster och att då nämna vinstregleringar i skolan i detta sammanhang är bara onödigt. Inte minst eftersom det misstänkliggör en mängd seriösa välfärdsföretagare, säger Fredrik Östbom.

Tjänsteföretagen och deras anställda är Sveriges tillväxtmotor. I dag jobbar tre av fyra i tjänstesektorn och majoriteten av alla nya jobb skapas här.

– Våra medlemmar har lösningar på många av dagens samhällsutmaningar. De skapar jobb, genererar välfärd och bidrar till ökad integration och en arbetsmarknad för alla. Men förutsättningarna att starta, äga, driva och utveckla tjänsteföretag måste bli ännu bättre. Det är vår uppgift att hjälpa politikerna att fatta beslut som skapar dessa förutsättningar, säger Fredrik Östbom.