Hoppa till innehåll
järvaveckan 2022

Detta uppnådde Almega och medlems­företag under Järvaveckan 2022

Kompetensförsörjning är en central fråga för Almegas medlemsföretag, och Järvaveckan ger möjligheten att visa upp vad tjänstesektorn gör för samhället. Men vilka var förväntningarna och vilket blev resultatet?

Per Hammar, Almegas näringspolitiska expert och ansvarig för Almegas närvaro under Järvaveckan:

Varför deltog Almega under Järvaveckan?

– Kompetensförsörjning är en central fråga för våra medlemsföretag. Tjänstesektorn behöver fler medarbetare och arbetslösheten i Järva och andra utsatta områden är stor. Genom att synliggöra de viktiga jobb som finns inom våra branscher och ha medlemsföretag som rekryterar och erbjuder utbildningar på plats sätter vi kompetensförsörjningen inom tjänstesektorn i fokus och visar på den samhällsnytta som tjänstesektorn faktiskt gör.

Vilka var Almegas förväntningar på veckan?

– Vi ville synliggöra så många medlemsföretag som möjligt inom de förbund som närvarade — Kompetensföretagen, Tågföretagen, Serviceföretagen och Utbildningsföretagen – så att de kunde få möjlighet att visa upp sig, rekrytera och känna sig nöjda med sitt deltagande under Järvaveckan.

Vad resulterade Almegas medverkan i?

– Jag tror att många av våra närvarande medlemsföretag var nöjda – de fick synas, visa upp sin seriositet och knyta kontakter med såväl personer som sökte jobb eller utbildning som andra företag och beslutsfattare. De fick visa upp sina branscher inom sektorn och vikten av dess yrken.

Det var också roligt att se ett växande intresse av att delta under Järvaveckan, även om trycket inte var lika högt i år med anledning av osäkerheten i och med pandemin. Jag tycker att det är glädjande att så många av våra medlemsföretag var på plats – inte bara i Almegas tält, utan även som partner med egna tält inom området. Att de tror på mångfald och inkludering, som är en viktig samhällsfråga.


Vi passade även på att intervjua två medlemsföretag som närvarade i Almegas tält under Järvaveckan.

Joakim Göthe, affärs- och utvecklingschef på Yrkesakademin:

Varför valde ni att delta under Järvaveckan?

– Vi såg det som en möjlighet att träffa potentiella deltagare till våra utbildningar och vår matchningsverksamhet, samt olika intresseorganisationer och beslutsfattare.

Vad hade ni för förväntningar?

– Att träffa många människor som vi antingen kan hjälpa via våra tjänster eller samarbeta med för att utveckla våra tjänster.

Vad resulterade er medverkan i?

– Vi har knutit ett antal nya kontakter kopplat till de branscher som vi utbildar inom. Dialogerna har handlat om hur vi gemensamt kan hitta sätt att underlätta och få fler att utbilda sig mot dessa branscher, som har svårt att få tag på arbetskraft med efterfrågade kompetenser. Vidare upplever vi att vi lyckades informera och berätta om vår verksamhet och de möjligheter som finns för potentiella deltagare till våra tjänster, intresse- och branschorganisationer och politiker.

Satu Holmqvist, HR-chef på Städarna:

Varför valde ni att delta i Järvaveckan?

– För oss är det viktigt att visa att vi är en seriös arbetsgivare och att vi har schyssta villkor för våra medarbetare. Detta gör vi genom att visa att vi tillhör en arbetsgivarorganisation och har kollektivavtal.

Vad hade ni för förväntningar?

– Jag tycker att arrangemanget var proffsigt utfört och förväntningen var att nå ut till både  potentiella kunder och nya medarbetare.

Vad resulterade er medverkan i?

– Vi uppfyllde förväntningarna att knyta nya band med samarbetspartners och människor. Ett plus var att vi även träffade nya samarbetspartners inom rekrytering.