Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

Sveriges framtid ligger i tjänstesektorn. Redan idag jobba tre av fyra här och fyra av fem lediga jobb finns i tjänstesektorn. Men ändå hittar företagen inte den kompetens de behöver.

37 procent av de privata tjänste­företagen uppger att brist på personal är det främsta hindret för att de ska kunna öka sin produktion, och i branschen datakonsulter och programmering är det hela 86 procent som säger att man har brist på personal.

Digitalisering och globalisering ställer krav på ständig förnyelse av affärsmodeller, tjänster, kunskaper och kompetenser. Teknik­utveckling och innovation är avgörande för tillväxt och välfärd. Kampen om arbetskraften är global och när andra länder växlar upp måste vi jobba ännu hårdare för att behålla och locka till oss den nödvändiga kompetensen.

Kompetens­utveckling är helt avgörande, inte bara för företagen utan även för den enskilde individen. Samtidigt som vi har arbetskraftsbrist finns en stor grupp människor som står långt från arbetsmarknaden. På en allt mer rörlig arbetsmarknad finns tryggheten i en ständig kompetens­utveckling. En gedigen kompetens gör det lättare att behålla sitt jobb eller att få ett nytt om man förlorar det man hade. Villkoren för livslångt lärande måste bli bättre!

Framtidens utmaningar inom Komptensförsörjningen sammanfattar Almega i dessa huvudområden:

  • Komptensavdrag – Idag finns goda förutsättningar för företag att investera i maskiner, men villkoren är mycket sämre när det gäller att investera i sin viktigaste resurs – medarbetarna. Genom kompetensavdraget blir det mer attraktivt att investera i kompetens­utveckling för arbetsgivarna.
  • Livslång kompetens­utveckling ger både snabb integration för nyanlända, kortare väg till jobb för dem som är arbetslösa och smart kompetensförsörjning till svenska företag.
  • Kompetens­invandring – Sverige ska vara ett självklart val för internationella talanger och då måste villkoren för att arbeta, bo och leva här vara i världsklass.
  • Stöd och matchning så att fler kommer in på arbetsmarknaden. Arbetssökande måste få bättre hjälp att hitta nya jobb.
  • Modernisering av arbetsrätten. Dagens LAS har för mycket fokus på sist in först ur, och för lite på kompetens. Trygghet på arbetsmarknaden är att ha bra kompetens så att man kan behålla sitt jobb eller få ett nytt om man förlorar det man hade.