Hoppa till innehåll
Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega.

Ny rapport: Så fortsätter vi reformera Arbetsförmedlingen

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har i allt väsentligt varit framgångsrik. Mycket mer behöver dock göras för att säkra företagens kompetensförsörjning och rusta och matcha de arbetslösa till jobb. Detta framgår av en ny rapport från Almega som även ger fem förslag på hur reformen växlas upp.

Flytten av matchningsuppdraget från Arbetsförmedlingen till fristående jobbförmedlare är en central del i reformeringen av myndigheten. Arbetsförmedlingens siffror för 2021 visar att 51 procent av de som fick hjälp av ett matchningsföretag i den nya tjänsten Rusta och Matcha, KROM, kom i varaktigt jobb eller påbörjade en utbildning.

– Utfallet av KROM överträffar med råge Arbetsförmedlingens eget mål för tjänsten, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega och ansvarig för rapporten Så fortsätter vi reformera Arbetsförmedlingen.

Dessvärre visar rapporten att fyra av fem arbetslösa aldrig får chansen att ta del av matchningstjänsten. Det gäller särskilt långtidsarbetslösa. I slutet på 2021 deltog bara 30 procent av de drygt 130 000 långtidsarbetslösa inom Jobb och utvecklingsgarantin i matchningstjänster. Övriga sorteras bort. 25 procent deltar inte någon aktivitet alls, och många andra är placerade i Arbetsförmedlingens egen insats, Matchning och uppföljning, som dessvärre varken fokuserar på matchning eller följer upp resultat och innehåll.

– Så länge inte fler arbetssökande får chansen att ta del av Rusta och matcha, en tjänst som så uppenbart är framgångsrik, riskerar långtidsarbetslösheten att bita sig fast. Januariavtalet var startskottet, inte slutpunkten, för de nödvändiga förändringarna av Arbetsförmedlingen, säger Per Hammar.

I rapporten presenterar Almega också fem förslag som kommer förbättra matchningen på arbetsmarknaden och kunna bryta långtidsarbetslösheten för alla grupper av arbetssökande:

  1. Nytt uppdrag att förhindra långtidsarbetslöshet. Alla arbetslösa, inte bara de som varit arbetslösa i mer än 12 månader, måste få välja en fristående matchningsleverantör så fort behovet av stöd kan konstateras. Arbetslösa måste skyndsamt anvisas till effektiva insatser – matchning, arbetsmarknadsutbildning eller andra rustande förmedlingsinsatser.
  2. Valfrihet för arbetslösa som står längst ifrån arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa med svagast ställning på arbetsmarknaden måste få det starkaste stödet. Även de med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning måste få välja fristående leverantör. Fler företag måste uppmuntras att anställa långtidsarbetslösa genom ett anställningsstöd som alltid följer med individen.
  3. Ny modell för att profilera arbetssökande. Kompetenskartläggningen behöver fördjupas så att rätt stöd kan ges direkt. Arbetsförmedlingens nya AI-baserade profileringsverktyget måste bli beslutande i stället för vägledande.
  4. Renodla Arbetsförmedlingens uppdrag. Myndighetens i uppdrag idag (myndighetsutövning, anskaffning av insatser, kontroll och uppföljning av leverantörer och arbetssökande, samverkan med branscher och kommuner, expertmyndighet på arbetsmarknadens kompetensförsörjning) måste renodlas. Först då kan Arbetsförmedlingen fokusera på uppföljning och kontroll av upphandlade leverantörer.
  5. En mer transparent resultatstyrning. Arbetsförmedlingen uppfyller sällan prognoserna i de upphandlade tjänsterna till harm för de arbetslösa. En transparent resultatstyrning av tjänsterna behövs för att ytterligare förbättra resultaten i tjänsterna. Den politiska styrningen behöver också bli mer långsiktig och förutsägbar för att de arbetslösa ska få rätt stöd.