Hoppa till innehåll

Städtjänster – komplext att upphandla

Städtjänster är en komplex tjänst att köpa in. Beställarna är inte alltid insatta i området och det finns tyvärr oseriösa kollegor i vår bransch. Det menar Pernilla Sjöberg, försäljnings- och marknadschef på MIAB, kring offentlig upphandling av städtjänster.

Almegas rapport ”Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling” visar att många tjänsteföretag upplever att det i offentlig upphandling är för mycket fokus på pris och för litet på kvalitet och att det även är problem med tidskrävande formalia och omfattande och irrelevant kravställande. Det framgår även att många tjänsteföretag anser att dialogen inför upphandlingarna brister liksom uppföljningen av kvaliteten i leveransen under kontraktstiden. Är detta problem som även ni upplever i er bransch? 

– Problemet är att upphandlingarna fokuserar och utvärderas för mycket på pris. Även om upphandlarna önskar kvalitet så är det svårt att få till. Det finns aktörer på marknaden som prisdumpar. MIAB är en katalysator för integration, personalen är kollektivavtalsansluten, vi utbildar personalen och jobbar hållbart för personal och kunder. Att gå ner på extremt låga priser är ohållbart för oss. Ett omtag krävs för att hitta kvalitetsvariabeln.

Angående omfattande kravställande i upphandlingarna så har vi anbudsansvariga som jobbar med dessa bitar. Beställaren vill ofta ha kvalitetsmätningssystem, viss effektivitet, det kostar pengar. Dessutom tillkommer viten som driver upp kostnaderna för leverantören. Vi har varit med om att vi förlorat uppdrag som vunnits av bolag som har lägre årsomsättning än vad uppdraget är värt. Hur går det till? Märkligt är det – och de tar en stor risk, även beställaren.

Beträffande dialogen, så är vi i bransch generellt okunniga om att vi får ha dialog. När avtalet träder i kraft– då är man i ett annat läge. Vi har bra koll på de processerna och försöker ta vara på möjligheterna.

Angående uppföljning av kvalitet i leveransen under kontraktstiden, så mäter vi nöjdkundindex, vi är även ISO-certifierade och gör löpande kvalitetsmätningar. Vi genomför detta på regelbunden basis och får allt nöjdare kunder. Vi jobbar bland annat med vårdcentraler, sjukhus samt andra krävande miljöer och den senaste tiden, på grund av pandemin, har städning och lokalvård blivit än mer viktigt.

Det finns vedertagna branschutbildningar, Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY), till exempel. Vi har ett eget utbildningsprogram MIAB Learning och alla våra medarbetare certifieras i lokalvård. Oavsett var man jobbar i landet så jobbar vi på samma sätt och vi säkrar kvaliteten 7för våra kunder och våra medarbetare. Vi har ett arbetssätt som säkrar omtanke, engagemang och trygghet i alla våra uppdrag.

Finns det andra utmaningar som ni upplever?

– Vi upplever generellt att det är för lätt att överklaga tilldelningsbeslut. Det borde vara förknippat med krav att få begära överprövning. I Danmark får man till exempel betala en summa för varje överprövning, en liknande modell skulle gynna svensk marknad.

Vad genomsyrar en bra upphandling?

– Att upphandlaren är kunnig om branschen. Ett bra exempel är en upphandling i Uppsala som vi deltog i. Årsvärdet var 150 miljoner kronor. Beställaren bjöd in leverantörer för att bland annat presentera sin genomförandeplan för uppdraget och betygssatte utifrån en helhet. Sådana modeller, där man får presentera sitt koncept, sina lösningar uppskattas. Då kan beställaren sålla agnarna från vetet, kanske se vilka leverantörer som är seriösa. Vi märker att upphandlarna ibland saknar erfarenhet av att köpa städtjänster – det är en komplex tjänst att köpa in.

Vad bör offentlig sektor utveckla för att göra bra offentliga affärer?

– Utvärdera kvalitet och fokus på att det ska vara rent i stället för att uteslutande styras av timmar och frekvenser. Mer funktionsupphandlingar. I tillägg, tycker vi att det ska finnas utbildningskoncept, rengöringskoncept, att miljöfrågor beaktas, att beställaren tar hänsyn till hur uppdraget utförs. Evidens ska finnas på sådana saker.

OM FÖRETAGET MIAB

Sveriges största privatägda lokalvårdsföretag MIAB har verkat sedan 1979 – facility service med lokalvård som kärnverksamhet, även reception, konferens, kaffe, frukt. All typ av lokalvård: skolor, hotell, kommersiella verksamheter, vård och omsorg. Koncernen omsätter idag 1,1 miljarder varav cirka 650 miljoner i Sverige, 50 procent av verksamheten utförs i offentlig sektor. 

LÄS HELA RAPPORTEN

”Så vill tjänsteföretagen förbättra offentlig upphandlingar”