Hoppa till innehåll
personer i grupp

Rosengrens advokatbyrå: ”Många fördelar med att ha kollektivavtal”

Rosengrens Advokatbyrå har haft kollektivavtal i många år. Något de tycker varit positivt både för dem som arbetsgivare och deras anställda – och som inte inneburit krångel.

Den 14 december tecknade Akavia och Almega Tjänsteföretagen ett helt nytt kollektivavtal, Juristavtalet, skräddarsytt för advokat- och juristbyråer. Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg har haft kollektivavtal länge, något de ser som positivt.

– Kollektivavtalet ger en tydlighet kring tjänstepensioner, sjukutfyllnad, föräldralön och liknande försäkringslösningar och är en kvalitetsstämpel för verksamheten.

Det är uppskattat av de anställda, och när vi ska rekrytera är det många av kandidaterna som blir positivt förvånade, säger Johan Månsson, Advokat och Partner på Rosengrens Advokatbyrå. Att ha ett kollektivavtal innebär att man har samma spelregler som den privata arbetsmarknaden i övrigt, framhåller Johan Månsson.

– Det tycker jag är bra, det är någon slags golvnivå vi måste förhålla oss till. De anställda har ju koll på hur det funkar på arbetsmarknaden i stort så skulle man till exempel inte ha utfyllnad för föräldraledighet tror jag att det blir svårt att attrahera och behålla personal, säger han.

”Vi på vår byrå jobbar mycket med just balans i arbetslivet och flexibilitet. Att vi har kollektivavtal blir då en del i en helhet kring detta.”

Mjukare värden som arbetsvillkor, arbetsmiljö och ledarskap och balans mellan jobb och privatliv efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden idag, inte minst bland yngre.

– Vi på vår byrå jobbar mycket med just balans i arbetslivet och flexibilitet. Att vi har kollektivavtal blir då en del i en helhet kring detta, som återspeglar hur vi tänker och ger legitimitet till vårt synsätt, säger Johan Månsson.
Advokat- och juristbyråer har speciella förutsättningar och ett behov av särskilda lösningar. Johan Månsson tycker att kollektivavtalet snarare förenklar än tvärtom.

– Jag upplever inte att det är krångligt, det är inget betungande administrativt och kollektivavtalet ger möjligheter till individuella avsteg för de frågor som är viktiga för oss. Som för lön där vi har utrymme att ge mer än vad vi behöver enligt avtalet och ha rörliga delar på toppen och bonussystem, säger han.

Kollektivavtalet gör det enkelt att ordna med försäkringar för de anställda, erbjuda konkurrenskraftiga villkor och få kontroll över olika avgifter. Dessutom vet alla vad som gäller, och vad man kan göra om någon situation skulle uppstå.

”Vi slipper uppfinna egna lösningar när det gäller till exempel pension. Det här är ett paket där helheten är bra så vi slipper diskussioner kring speciallösningar.”

– Vi slipper uppfinna egna lösningar när det gäller till exempel pension. Det här är ett paket där helheten är bra så vi slipper diskussioner kring speciallösningar. Vi har inte behövt förhandla, men vi har skyddsombud, och om det skulle uppstå en situation finns en tydlighet i förhandlingsparterna, säger Johan Månsson.

Det ger även en fördel att ha kollektivavtal när det gäller vissa uppdrag inom arbetsrätt, påpekar Johan Månsson.

– Då kan vi säga till de kunderna att eftersom vi också har ITP och kollektivavtal är vi väl insatta i de frågorna, säger han.

Johan Månsson är positiv till, och nyfiken på det nya juristavtalet.

– Det verkar ha stora möjligheter till flexibilitet och bygga på en modern och rimlig syn på hur det fungerar i branschen och en förståelse för juristyrket. Jag har en bakgrund inom arbetsgivarvärlden och har jobbat med arbetsrätt så jag tycker inte det är något konstigt alls med kollektivavtal.

De stora konsultföretagen har ju det, och arkitekt- och revisionsbyråer. Varför skulle det inte fungera för delar av vår bransch? Börjar man bli så stor att man har 15 till 20 anställda så är det bra att ha lite styrsel på de här frågorna, säger han.