Hoppa till innehåll
Ulrica Dyrke berättar om nya upphandlingsregler

Nya regler för offentlig upphandling

Den 1 februari 2022 började nya regler gälla för offentliga upphandlingar inom det så kallade icke-direktivstyrda området, det vill säga upphandlingar som vi i Sverige själva kan reglera eftersom de ligger under EU:s tröskelvärden.

De nya reglerna kommer att påverka en stor del av de offentliga upphandlingar som genomförs.

– Hela 52 procent av de annonserade upphandlingar som genomfördes i Sverige år 2020 låg under EU:s beloppsmässiga tröskelvärden. Till detta kommer alla direktupphandlingar, det vill säga upphandlingar som inte annonseras, och som också omfattas av de nya upphandlingsreglerna, konstaterar Ulrica Dyrke, jurist och upphandlingsexpert på Almega.

Färre regler och ökad flexibilitet

De nya reglerna har tagits fram i syfte att förenkla och göra reglerna mer flexibla, med beaktande av såväl upphandlande myndigheters intressen som leverantörers intressen.

Reglerna innebär bland annat att kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, nu tagits bort. Upphandlande organisationer kommer i stället själva, inom vissa begränsningar, få bestämma hur de vill genomföra upphandlingarna. Det finns även en ny bestämmelse om att upphandlande organisationer ska få ha dialog med en eller flera leverantörer under pågående upphandling.

Nya regler för direktupphandlingar

Nya, högre beloppsgränser gäller för direktupphandlingar och i synnerhet för sociala tjänster och vissa andra särskilda tjänster. Det har även införts en möjlighet att beräkna värdet av en upphandling/direktupphandling särskilt för självständiga separata operativa enheter. Därtill finns nya regler som gör det möjligt att under vissa förutsättningar göra direktupphandlingar för att täcka nödvändiga behov under pågående överprövning i domstol.

– Nu återstår att se hur reglerna kommer att tillämpas i praktiken av de upphandlande organisationerna. I fråga om annonserade upphandlingar är det viktigt att upphandlingsprocedurerna blir tydliga och hanterbara för leverantörerna. Beträffande det ökade utrymmet för direktupphandlingar är det av betydelse att man även beaktar intresset av konkurrensutsättning, säger Ulrica Dyrke.

För upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022 gäller fortsatt det tidigare regelverket.

Sammanställning av de nya reglerna

För att du ska få en överblick har vi gjort en sammanställning av de viktigaste delarna av de nya reglerna. Du når den via länken nedan.