Hoppa till innehåll

Ett steg närmare en reformerad arbetsmarknad

Regeringen beslutade på torsdagen att remittera förslagen till lagändringar, som är en del av parternas överenskommelse om las och omställning, till Lagrådet. Därmed finns nu ett färdigt förslag till alla ändringar som behövs för att parternas överenskommelse ska kunna börja tillämpas från den 1 oktober i höst.

– Det är mycket glädjande att vi nu tar ett steg till mot att närma oss att hela överenskommelsen kommer på plats, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega, som deltagit i förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Riksdagen väntas fatta beslut om förslagen före sommaruppehållet. Reformen innehåller såväl moderniseringar av las (lagen om anställningsskydd) som ett nytt omställningsstudiestöd och utbyggd omställningsförsäkring.

– Vi får ett system som mer kommer att likna det danska. Det blir lättare för företagen att behålla rätt kompetens samtidigt som medarbetarna får goda möjligheter att studera under yrkeslivet och viktigt stöd till omställning vid förändringar. Vi kommer att få en rörligare arbetsmarknad där man kontinuerligt kan kompetensutvecklas under sitt yrkesliv, säger Stefan Koskinen.

I arbetet med att ta fram förslagen har regeringen, Centerpartiet och parterna deltagit.