Hoppa till innehåll

Åtta miljarder kronor vill arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) satsa för att få ner långtidsarbetslösheten, förenkla för företagare och stimulera omställningen för människor i arbetslivet.

Regeringen föreslår att nästan 1,2 miljarder kronor ska tillföras 2022 för att fler arbetssökande ska få ta del av en matchningstjänst och 425 miljoner kronor ska satsas så att fler kan ta del av en arbetsmarknadsutbildning.

– Långtidsarbetslösheten är hög i Sverige och det krävs kraftfulla satsningar för att matcha människor till lediga jobb. Det krävs även omfattande utbildningsinsatser och regeringens aviserade investeringar är därför nödvändiga. Men givet de stora behoven så hade det behövts större insatser, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

I en matchningstjänst får den arbetssökande stöd att söka jobb, information om utbildningsmöjligheter, vägledning och kontakt med arbetsgivare. Som en del i att möta den ökade arbetslösheten och reformera Arbetsförmedlingen utförs tjänsterna alltmer av fristående aktörer.

Regeringen föreslår även en satsning på 701 miljoner kronor under 2022 för att de som står längst ifrån arbetsmarknaden ska få tillgång till extratjänster och introduktionsjobb.

– Tyvärr är systemet med extratjänster en återvändsgränd och endast omkring 6 procent får riktiga jobb genom den här åtgärden. Det hade varit bättre att öka insatserna på arbetsmarknadsutbildning och matchning för att minska arbetslösheten, säger Andreas Åström.