Hoppa till innehåll

Mer fokus på kvalitet i offentliga upphandlingar för bättre slutresultat

Tidig branschdialog och större fokus på kvalitet än lägsta pris – det efterfrågar tjänsteföretaget Inspiras anbudschef för en positiv utveckling av offentliga upphandlingar. I vinstpotten ligger möjligheten till nöjdare brukare.

– Jag skulle önska att det blev ett högre fokus på kvalitet i offentliga upphandlingar. Som det fungerar i dag ställer upphandlaren ofta upp en rad ska-krav istället för att definiera kvalitetskrav. Problemet är att det flesta kan leva upp till ska-kraven, även om de levererar olika kvalitet, och då blir det i slutändan priset som får avgöra vem som vinner upphandlingen.

Det säger Adam Rudin, anbudsansvarig för offentlig sektor på företaget Inspira, en av landets största aktörer inom arbetsplatsservice, och som erbjuder bland annat tjänster som lokalvård och bemanning.

Ny rapport om LOU

Adam Rudin är inte ensam om att anse att det finns ett allt för stort fokus på pris i offentliga upphandlingar i dag. Enligt den nya rapporten ”Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling” är den enskilt viktigaste orsaken till att den offentliga marknaden väljs bort att det råder ett starkt fokus på lägsta pris i upphandlingarna.

– För oss är det viktigt att få beskriva vad vi kan leverera för kvalitet och jag tycker att trenden går mot att det läggs mer fokus på att ställa kvalitetskrav. Men då är det också viktigt att de kraven följs upp efteråt, för att inte riskera att det bara är tomma löften som ges för att vinna en upphandling, säger Adam Rudin.

För att komma till rätta med problemen efterlyser han en tätare dialog – mellan såväl bransch och upphandlare, som upphandlare och beställare.

– Det är lätt att klaga på upphandlare, men de måste få rätt förutsättningar också för att kunna göra ett bra jobb. Beställare måste bli bättre på att informera upphandlaren om vad de behöver. Ibland märker jag att kunskapen om vad som faktiskt ska upphandlas brister, vilket gör att vi måste lägga tid på att ställa många uppföljande frågor för att verkligen kunna lägga ett vettigt anbud. Jag tror att alla skulle vinna på att det lades mer tid på att ta reda på förutsättningarna, redan innan upphandlingen sätts igång. Fråga oss leverantörer! Ge oss en chans att tycka till, det kommer att bidra till en bättre upphandling för alla.

Ökad dialog för bättre slutresultat

I Almega-rapporten anger 56 % av företagen att de anser att proceduren vid offentlig upphandling är mycket eller ganska krånglig. Adam Rudin stämmer in i kritiken, men är även självkritisk:

– Vi som anbudsgivare skulle kunna bli bättre på att hålla oss mer kortfattade i text, för att underlätta för upphandlaren. Samtidigt vill ingen riskera att missa något och därför tar man hellre med för mycket än för lite.

Lösningen som han ser det, är att verka för en utveckling med ökad dialog mellan upphandlare från offentlig sektor och berörda branscher.

– Vinsten av att få till bättre upphandlingar är nöjdare brukare, när tjänsten som levereras faktiskt motsvarar de krav som ställts i upphandlingen. Därför vill jag se en utveckling med mer fokus på kvalitet än lägsta pris.