Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Ömsom vin, ömsom vatten från utredningen om arbetskrafts­invandring

Utredningen om reglerna för arbetskraftsinvandring presenter sina första förslag i dag. Almega är positiva till att utredningen ökar rättssäkerheten för arbetskraftsinvandrare men bekymrade över förslaget om ett högt försörjningskrav för anhöriga.

– Det är bra att utredningen lägger flera förslag för att komma till rätta med utvisningarna av kompetenta människor som vill göra nytta i Sverige. Hade dessa regler redan varit på plats hade många personliga tragedier kunnat undvikas, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

När utredningen tillsattes för ett år sedan var anledningen att Sverige behöver ett system som bidrar till att människor vill komma till Sverige för att arbeta, vilket enligt regeringen handlar om en säkrad tillväxt, konkurrenskraft och kompetensförsörjning.

– Särskilt viktigt är förslaget att ingen ska kunna utvisas på grund av bagatellartade fel eller på grund av fel som begåtts för längre än två år sedan, säger Patrick Joyce, och fortsätter:

– Att personer som arbetat i Sverige i fyra år, men inte kvalificerar sig för permanent uppehållstillstånd, kan fortsätta att arbeta med tillfälliga arbetstillstånd kommer också att minska risken för onödiga utvisningar.

Ytterligare ett förslag i delbetänkandet är att även arbetskraftsinvandrare ska omfattas av ett tvingande försörjningskrav för anhöriga. Enligt Patrick Joyce är försörjningskravet för högt och bygger på missuppfattningen att många arbetskraftsinvandrare och deras anhöriga lever på bidrag.

– Välfärden vinner 1,7 miljarder på arbetskraftsinvandring. Bara 0,2 procent av arbetskraftsinvandrarna har tagit emot försörjningsstöd. Att då kräva en månadslön på över 30 000 kronor för en familj med två vuxna och två barn riskerar istället att hindra flera tjänstebranscher att rekrytera de medarbetare de behöver, säger Patrick Joyce.