Hoppa till innehåll

Omsorgshjältarna som brinner för att göra skillnad i vardagen är Attendos största tillgång och kärnan i verksamheten. Tillsammans hanterar man både pandemins utmaningar och den dagliga verksamheten.

– Vi har så många hjältar hos oss som alla drar sitt strå till stacken. Vår största tillgång är våra medarbetare och det är det vi investerar i, människor, inte maskiner säger Lena Liepe som är HR-chef på Attendo.

Attendos verksamhet finns framför allt inom äldreomsorgen, men de driver också LSS verksamhet och verksamhet inom IOF. Trots stödpaket är det ekonomiska läget bekymmersamt för vårdsektorn. Inköp av stora mängder skyddsmaterial och en viss tveksamhet att flytta in på boendena när det blir en ledig plats gör läget ansträngt.

Under coronapandemin har medarbetarna hamnat i extra fokus. Attendo jobbar aktivt med insatser för att medarbetare ska vara friska och att viruset hålls borta från boenden.

– Korrekt skyddsutrustning, utbildning och tydliga rutiner och riktlinjer är givna åtgärder. Det ger trygghet att veta exakt vad det är som gäller. Även om vi är ett stort företag så ska det vara nära till dialog, förklarar Lena Liepe.

Delaktighet och utvecklingspotential är viktigt inom hela organisationen oavsett Covid-19. Bland annat uppmuntras medarbetare att ta specialuppdrag, som att till exempel bli kvalitetsombudsman, värderingscoach, kostombud med mera. Ett annat sätt att uppmärksamma medarbetare är genom att  utse omsorgshjältar och utdela ett årligt stipendium till den medarbetare som kommer med idéer att utveckla sin egen verksamhet.

– Engagemanget hos våra medarbetare är vår största potential att utveckla företaget. Utan dem är vi inget. Därför vill vi  också uppmärksamma våra omsorgshjältar. Det kan till exempel  vara en hel verksamhet som får ekonomiskt stöd för att göra något för  gruppen, eller en individ som får  stöd  i form av extra kompetensutveckling, säger Lena Liepe.

Attendo utnyttjar även digitalisering för att komma närmre sina medarbetare. Bland annat har företaget utvecklat en medarbetarapp som ska underlätta kommunikation, kompetensutveckling och administration. Det ska till exempel bli lättare att rapportera både positiva och negativa upplevelser, utföra utbildningar och ha en ständig dialog med sina nära kollegor och närmsta chef.

– Vi hoppas att appen gör kommunikationen smidigare för våra medarbetare och förenklar vardagen för både dem och oss som arbetsgivare, säger Lena Liepe.