Hoppa till innehåll
15679ed4-ba5b-4a93-90e5-7e0de94c12dc.png

Ny rapport: Ungdomsarbetslösheten skenar – nu är tid att agera

Arbetslösheten bland svenska ungdomar är bland de högsta i EU. Klyftan mellan de som har ett jobb och de som står utanför arbetsmarknaden växer. Almegas nya rapport målar upp en dyster bild, men presenterar även lösningar på problemen.
I dag måndagen den 14 december anordnas även ett webinarium i ämnet.

Coronakrisen har med full kraft drabbat svensk ekonomi och arbetsmarknad. Tjänstesektorn är mycket hårt drabbad vilket i sin tur slår direkt mot unga och utomeuropeiskt födda. Av närmare 500 000 arbetande unga är drygt omkring 200 000 anställda i branscher som brukar räknas till tjänstesektorn.

Almegas nya rapport Var god dröj visar att andelen arbetslösa unga har ökat med nästan sex procentenheter sedan 2019 och uppgick under tredje kvartalet till hela 22,4 procent. Sveriges ungdomsarbetslöshet är på en alarmerande tredjeplats i EU efter Spanien och Grekland.

– Den svenska arbetsmarknaden har dragits isär. Det är nästan fem gånger högre arbetslöshet bland personer under 25 år jämfört med de som är 25 år eller äldre, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

De skadliga effekterna av en hög ungdomsarbetslöshet är många. Att vara utan jobb tidigt i yrkeslivet skapar en kedja av negativa konsekvenser.

– Av rapporten framgår att de som är arbetslösa direkt efter avslutad utbildningen får betydligt lägre inkomster genom livet än de som får ett jobb direkt. Värst är det för de som lämnar högskolan utan att få ett jobb, säger Andreas Åström.

I rapporten presenteras även ett antal konkreta förslag som skulle gynna sysselsättningen bland yngre. Bland dessa återfinns en sänkt tjänstemoms, ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för unga, stärkt stöd till nyföretagande och en genomtänkt reform av Arbetsförmedlingen.

– Sverige borde kunna dra lärdom av Tyskland. Ungdomsarbetslösheten är en dryg femtedel av den svenska och i Tyskland finns ett föredömligt samarbete mellan skola och företag som skapar en sömlös övergång från utbildning till arbetsliv, säger Andreas Åström.

– Vi får inte svika de unga som är på väg ut på arbetsmarknaden. Vi måste hindra uppkomsten av en coronageneration som möts av arbetslöshet när de är klara med sin utbildning, säger Andreas Åström.

Webinarium måndag 14 december 12.00-13.00

Rapporten kommer även att presenteras vid Almegas webinarium Så pressar vi tillbaka ungdomsarbetslösheten där ämnet diskuteras med politiker- och företagarpaneler.