Hoppa till innehåll

Fråga:

För att minska smittspridningen av Covid-19 uppmanas allmänheten att undvika besök i inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå och maximalt åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men kan en chef bestämma att en medarbetare inte får besöka ett inomhusgym, shoppa i köpcentrum eller gå på restaurang på sin fritid, med hänvisning till smittorisk?

Arbetsrättsexperten svarar:

Generellt sett kan en arbetsgivare inte annat än undantagsvis ha synpunkter på vad medarbetaren gör på sin fritid. Men i och med pandemin befinner vi oss i ett läge där det förväntas av oss alla att vara försiktiga och följa regeringens rekommendationer – en arbetsgivare kan därför förvänta sig  större försiktighet av sina anställda, även utanför arbetstid. Till exempel om verksamheten i sig innebär att det finns riskgrupper på arbetsplatsen, som på ett äldreboende. Då kan arbetsgivaren föra en dialog med medarbetarna om vad som förväntas av dem i form av försiktighet inför att bli smittad på fritiden och inskärpa riskerna.

Från smittsynpunkt kan det snarare än ett restaurangbesök, vara själva transporten till arbetet som innebär störst risk om det sker med kommunala färdmedel i rusningstrafik. Då kan man som arbetsgivare fundera på om schemaläggningen kan ändras på något sätt för att medarbetarna ska kunna ta sig till arbetet under tider då färre reser. Samtidigt är det viktigt att fundera på vilket ansvar arbetsgivaren vill ta för hur medarbetarna kommer till arbetsplatsen och vilka konsekvenser det kan få i förlängningen.

I denna pandemi har både verksamheter och individer skyldigheter att bidra till minskad smittspridning. Följs inte reglerna kan det leda till konsekvenser. Om till exempel det kommer till arbetsgivarens kännedom att en medarbetare gått på ett större festarrangemang  där smittorisken varit hög, kan det vara rimligt att skicka hem den personen med uppmaningen att testa sig för coronasmitta innan personen får komma tillbaka till arbetsplatsen. Medarbetaren kan då behöva  stanna hemma utan lön tills provresultatet kommer och istället söka smittbärarpenning hos Försäkringskassan.