Hoppa till innehåll

Fem vanliga frågor om arbetsmiljö i hemmet

Almegas expert Maria Morberg svarar på medlemmarnas vanligaste frågor om hur man bäst tar hand om sina medarbetare – när jobbet sker utanför kontoret.

Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljön när en medarbetare arbetar hemifrån?

Svar: Ansvaret för arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet är det samma, oavsett om arbetet sker på ett kontor eller hemifrån. Men när du som chef inte träffar dina medarbetare personligen varje dag, blir kraven på kommunikationen högre. Som chef måste du fortsätta att informera om och förebygga risker, till exempel vikten av att variera sin arbetsställning för att inte belasta kroppen fel. Det är också mycket viktigt att påminna medarbetaren om att den har en skyldighet att berätta för sin chef om något känns fel eller om något inte fungerar som det är tänkt. Dialogen om arbetsmiljön måste fortsätta, även om arbetet flyttar ut från kontoret och in i de anställdas hem.

Vilka krav kan arbetsgivaren ställa på medarbetare som arbetar hemifrån? 

Svar: Det korta svaret lyder: business as usual. Medarbetarna ska precis som när de arbetar inne på kontoret bidra till arbetsmiljöarbetet. Bland annat genom att följa de policys som företaget har, informera om de upptäcker risker och komma med förslag på åtgärder som kan behöva göras för att förbättra arbetsmiljön. Men skillnaden vid hemarbete är att medarbetaren på sätt och vis i ännu större utsträckning blir arbetsgivarens ögon och öron, det vill säga den som ska signalera till chefen om något inte fungerar bra. Därför brukar jag hellre än att tala om krav som kan ställas, istället lyfta fram ett gott samarbete mellan chef och medarbetare som en framgångsfaktor.

Vad kan medarbetaren förvänta sig av arbetsgivaren vid hemarbete?

Svar: Medarbetaren ska kunna förvänta sig samma goda ledarskap och systematiska arbetsmiljöarbete från sin arbetsgivare, även vid arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen. Det betyder att individuella avstämningar, uppföljningar, socialt stöd, och arbete för att förebygga kränkande särbehandling fortsätter. Takten i det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver ökas, genom att undersökningen av arbetsmiljöförhållanden sker med tätare intervaller än tidigare. Medarbetarna ska också få information om vilka risker som finns kopplade till distansarbete och hur man förebygger dem. Se till att medarbetarna känner till de risker som finns vid datorarbete och får kunskap om lämpliga arbetsställningar, vikten av pauser, variation, hur man använder utrustningen på bästa sätt och hur man känner igen tidiga tecken på överbelastning.

När arbetsgivaren ställer krav på mer permanent distansarbete (det vill säga distansarbete som inte längre främst är kopplat till pandemin) ökar också ansvaret för att tillgodose medarbetarna med en bra, ergonomisk arbetsplats. Det vill säga att tillhandahålla nödvändig utrustning som till exempel skärm, tangentbord, stol och belysning. Behovet av utrustning ska sättas i relation till hemarbetets omfattning. På Prevent finns förslag på arbetsmiljöavtal.

Hur hanterar man tillbud och olyckor som sker i hemmet vid distansarbete?

Svar: Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att det finns rutiner för hur tillbud och olyckor hanteras. Samma rutiner gäller även om arbetet utförs utanför kontoret, till exempel hemma, på resa eller hos en kund. Så länge det är kopplat till arbetet ska det rapporteras på samma sätt, oavsett plats.

Däremot kan det vara viktigt att tänka igenom om det krävs uppdaterade riskbedömningar och nya rutiner när arbetet sker på annan plats än i vanliga fall. Ett exempel är frågan om hur hot ska hanteras: om en person som arbetar med telefonsupport vanligtvis kan påkalla sin chefs uppmärksamhet med en handvinkning om en kund blir hotfull, hur ska det hanteras när hotet sker hemma utan kollegor i närheten? Det är alltså en del rutiner som kan behöva skruvas till för att fungera även vid distansarbete.

Hur hanterar man medarbetare som far illa av isolering? 

Svar: Alla mår inte bra av att arbeta hemifrån och många chefer brottas med hur man bäst fångar upp dessa personer. Även om företaget har en generell policy om distansarbete just nu, är det viktigt att tänka på vilka undantag som kan behöva göras för att alla ska må bra. Det kan till exempel handla om att man som chef måste ha fler individuella samtal för att kunna fånga upp signaler på att någon mår dåligt och kanske erbjuda vissa medarbetare att sitta mer på kontoret i sällskap med andra för att förebygga ohälsa. På Prevent.se finns checklistor som bland annat kan hjälpa dig som chef att ställa rätt frågor, för att lättare kunna identifiera risker vid hemarbete.

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.

Nyfiken på oss?

Vill du veta mer om vad vi på Almega kan göra för dig? Läs mer om medlemskapet här!