Hoppa till innehåll

Coronakrisen har medfört att en drygt 10-årig period av jobbtillväxt brutits och vänt tvärt nedåt. Ny yrkesstatistik från SCB som Almega ställt samman i rapporten Tjänstesektorn är en integrationsmotor visar att sysselsättningsgraden i Sverige ökade med 3 procent mellan åren 2014 och 2018. Motsvarande ökning bland utrikes födda var 8,7 procent och bland nyanlända hela 17 procent.

– Det var då. Nu ser vi en helt annan situation. Arbetslösheten och utanförskapet i de särskilt utsatta områdena har på mycket kort tid ökat. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen som är födda utanför Europa har ökat med 20 procent på ett år, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Rapporten fokuserar på de områden i Sverige som Polisens Nationella operativa avdelning, Noa, har pekat ut som mest utsatta och där brottsligheten har stor påverkan på lokalsamhället. När nu arbetslösheten ökar riskerar situationen att förvärras.

Enligt rapporten dominerar tjänstesektorn arbetsmarknaden i dessa områden totalt. Därför är det också tjänsteföretagen, med sitt utbud av serviceintensiva jobb, som kan bryta utanförskapet.

– När vi tittar på vad de som bor i de utsatta områdena verkligen jobbar med blir tjänstesektorns betydelse extremt tydlig. Det handlar om jobb inom restaurang, lokalvård, transport, bemanning och omsorg. De företag som kan skapa sysselsättning har även förutsättningarna att vända utvecklingen, säger Andreas Åström.

Hittills har alltför få slutsatser dragits kring vilka branscher och yrken det är som minskar arbetslösheten och därmed utanförskapet i de särskilt utsatta områdena.

– Vi ser att tjänstesektorn står för merparten av ingångsjobben för såväl unga som utrikes födda. Nu måste integrationspolitiken fokusera på att ge de företag som skapar dessa jobb bättre förutsättningar, säger Andreas Åström.

Tjänstesektorn och därmed arbetsmarknaden i de utsatta områdena har varit särskilt hårt drabbad av coronakrisen. I Almegas rapport redogörs för vilka konkreta åtgärder som krävs för att sysselsättningen i områdena återigen ska öka.

– Det behövs insatser som både ökar efterfrågan på arbetskraft inom tjänstesektorn och som stimulerar konsumtionen av tjänster. Risken är annars att ett redan stort utanförskap förvärras ytterligare, säger Andreas Åström.

Ur rapporten:

Vanligaste yrkena bland män i särskilt utsatta områden:

  1. Städare
  2. Lager- och terminalpersonal
  3. Restaurang och köksbiträde
  4. Buss- och spårvagnsförare
  5. Taxiförare

Vanligaste yrkena bland kvinnor i särskilt utsatta områden:

  1. Städare
  2. Barnskötare
  3. Undersköterska (hemtjänst/hemsjukvård/äldreboende)
  4. Vårdbiträde
  5. Personlig assistent