Hoppa till innehåll

För den som sitter närmast ett problem, har ofta även lösningen på det.  När medarbetarna är delaktiga i förbättringsarbetet är det också enklare att ta tillvara på deras potential, något som är bra både för företaget som helhet såväl som för den individuella medarbetaren, tror Torkel Kristoffers, grundare av Vardagsfrid.

Vardagsfrid är ett företag som jobbar med hem- och kontorsstädning och är verksamma i Stockholm, Uppsala, Norrtälje  och nu även Västerås. Vardagsfrid har ett starkt medarbetarfokus, haft kollektivavtal sedan de startade för åtta år sedan och har en god relation till facket, berättar Torkel.

Torkel Kristoffers, grundare av Vardagsfrid.

”Vi tror att nöjda personer trivs bättre, stannar längre, blir duktigare och därför jobbar bättre. Så enkelt är det”.

Torkel Kristoffers

Platt organisation

– Medarbetarskapet är viktigare än att göra vad din chef säger. På Vardagsfrid tror vi inte på hierarkier, utan försöker jobba tillsammans i samförstånd. Laget före jaget – att jobba ihop som ett kollektiv, är det viktigaste för oss.

Vardagsfrid har nyligen börjat med en föreläsningsserie om hur ekonomin på företaget fungerar. Målet är att medarbetarna ska känna sig mer delaktiga i verksamheten och därmed också känna att de har större kontroll över sitt arbete.

– Vi vill att våra medarbetare ska förstå och känna att de kan vara med att skapa och driva förändring.

Fokus på individens potential 

På vardagsfrid jobbar man också aktivt med så kallad talent management, eller talanghantering.
Vi letar efter personer med varma ögon och bultande hjärtan och försöker alltid ta reda vad personerna kan på djupet. När vi vet det försöker vi se till att de får möjlighet att utnyttja sina kunskaper och ta vara på sin kapacitet.

Många rekryteringar internt

Ett starkt fokus på att ta tillvara på enskilda medarbetares potential har lett till att de flesta rekryteringar inom företaget är just internrekryteringar. Torkel berättar mer.

– Vi försöker rekrytera internt. Vi har till exempel precis rekryterat en ny löneansvarig. Hon började som städare, men kommer från årsskiftet att vara ansvarig för alla 150 medarbetares löner.

Torkel beskriver att internrekryteringar är positivt för både medarbetarna som ser att det finns en möjlighet att utvecklas inom företaget och för företaget som kan rekrytera drivna och duktiga personer.

– Vi får jättefin respons och är så klart stolta och glada över att ha ett så duktigt och drivet team.