Hoppa till innehåll

– Vår verksamhet speglar hur det ser ut hos våra kunder, främst större industriföretag. Vissa har precis börjat återhämtningen medan andra har kommit lite längre och börjat öka sina investeringar igen, säger Mikael Vatn, vd för Etteplan Sverige, ett konsultbolag som erbjuder tekniska lösningar tillverkningsindustrin.

Mikael Vatn förklarar att året varit väldigt omtumlande. Etteplan har verksamhet i ett antal olika länder och har tagit del av de stödåtgärder som funnits till hands på respektive marknad.

– I Sverige har permitteringsstödet varit avgörande för att behålla arbetstillfällen samtidigt som den slopade karensdagen och statens övertagande av sjuklönekostnaderna har varit bra ur ett smittspridningsperspektiv, säger Mikael Vatn.

Han vill vara tydlig med att åtgärderna primärt är, och ska vara, till för att rädda jobb och inte företag. Därför oroas han över att så många företag ser risker för uppsägningar under hösten.

När nu många av de akuta åtgärderna är på väg att fasas ut efterlyser Mikael Vatn nya åtgärder för att stimulera återhämtningen och kickstarta ekonomin.

– Jag ser helst långsiktiga lösningar som är enkla, tydliga och utan krångel. Den osäkerhet som rådde innan sommaren är mycket problematisk för företag. Beslutsfattandet på företagsnivå handlar om att eliminera risker. Ju mer risker som kan elimineras desto bättre och mer långsiktiga beslut kan fattas, säger Mikael Vatn.

Som Sverigechef i den finska koncernen Etteplan har han även haft en god inblick i hur förutsättningar och åtgärder riktade mot företag har skiljt sig åt mellan olika länder.

– Jämför jag med mina kollegor i Finland så fanns det redan ett system för korttidsarbete på plats sedan flera år. Företagen kunde därmed fokusera på verksamheten, kunderna och medarbetarna. I Sverige fick vi åsidosätta mycket av detta och avsätta resurser för att orientera sig i flödet av direktiv, riktlinjer och regelverk vi hade att förhålla oss till. Eftersom dessa dessutom var under ständig förändring blev situationen mycket osäker och stökig. Företag behöver långsiktiga och tydliga regelverk, säger Mikael Vatn.

Om han blickar framåt och tar med sig något från det gångna halvåret är det främst digitaliseringen han vill lyfta fram.

– Vi är många som kanske överraskats av hur mycket arbete som verkligen går att utföra digitalt. 85 procent av våra medarbetare arbetade fortfarande hemifrån även efter sommaren. Jag kan inte låta bli att tänka hur det hade sett ut om krisen hade inträffat för tio år sedan. Pandemin har verkligen gett digitaliseringen en rejäl skjuts och vi måste ta tillvara på denna möjlighet och se till att utvecklingen fortsätter även efter pandemin, säger Mikael Vatn.