Hoppa till innehåll

Tjänstesektorn dominerar arbetsmarknaden för nyanlända och fungerar som den viktigaste integrationsmotorn i Sverige. Anledningen är utbudet av relativt enkla och serviceintensiva jobb som i sin tur fungerar som en inkörsport till arbetsmarknaden.

– När samhället delvis stängdes ned tvingades många tjänsteföretag, exempelvis inom resebranschen, hotell- och restaurangbranschen, handeln, bemannings- och servicesektorn, till omedelbara uppsägningar. Först drabbades de med svagast förankring på arbetsmarknaden som behovs- och timanställda, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega och som även ligger bakom en kommande rapport med arbetsnamnet Tjänstesektorn är en integrationsmotor.

Rapporten grundar sig på arbetsmarknadsdata från SCB för de områden i Sverige som Polisens Nationella operativa avdelning, Noa, har pekat ut som mest utsatta.

– Det som blir väldigt tydligt är tjänsteföretagens betydelse för sysselsättningen i de särskilt utsatta områdena och den roll som företagen spelar när det handlar om att bryta utanförskapet. Tittar man på vad människorna i dessa områden har för yrken så dominerar tjänstesektorn totalt. Att dessa företag nu har drabbats värst av coronakrisen gör läget akut och förvärrar integrationsproblemen, säger Per Hammar.

Rapporten innehåller även ett antal rekommendationer för att få fler nyanlända och utrikes födda i de särskilt utsatta områdena i arbete efter coronakrisen.

– Det behövs ett flertal reformer som både ökar efterfrågan på arbetskraft inom tjänstesektorn och som stimulerar konsumtionen av tjänster. Riskerna är annars att ett redan alltför stort utanförskap med hög arbetslöshet i de särskilt utsatta områdena förvärras ytterligare, säger Per Hammar.

Rapporten kommer förhoppningsvis att presenteras under september och kommer att finnas tillgänglig på Almegas hemsida.