Hoppa till innehåll
Retroaktiva regeltolkningar

Retroaktiva regeltolkningar skapar oro bland företagare

Möjligheten till korttidspermittering är ett viktigt stöd och har hjälpt företag att slippa göra uppsägningar när intäkterna minskar under Corona-krisen. Många har räknat med att kunna använda permitteringsstödet även under semestertiden precis som Tillväxtverket tidigare meddelat. Men nu har myndigheten ändrat sig. En av dem som drabbas är Dan Samuelsson, ägare och vd för bemanningsföretaget Wikan personal.

– Jag blev både förvånad och arg när de ändrade reglerna, framförallt för att det gjordes retroaktivt. Skillnaden i kalkylen man gjorde för två månader sedan kan ju vara helt avgörande för ett företags överlevnad. För många hade kanske varsel och uppsägning varit ett bättre alternativ så här med facit i hand.

Wikan startades 2011 och har sitt huvudkontor i Kristianstad. Företaget finns på 15 orter och har ungefär 650 anställda. Genom lokal närvaro och goda relationer erbjuder man bemanning och rekrytering inom framförallt tillverkningsindustrin. Liksom de flesta andra har också Wikan drabbats av Corona-krisen.

– När finanskrisen kom 2008 såg jag hur hela affären, på det bolag jag jobbade på då, rasade och två tredjedelar av medarbetarna varslades. Så jag förstod ganska tidigt i mars hur illa Coronapandemin skulle kunna slå. Vissa av våra kunder varslade direkt och vi tappade direkt en del uppdrag. Vi har dock många kunder i olika branscher så en del andra kunders ökade behov vägde till viss del upp tappet. Med hjälp av de stödpaket regeringen har lagt fram hankar vi oss fram, men jag är orolig för att Tillväxtverket nu helt plötsligt ändrat sin tolkning av flera stödåtgärder. Det gör mig frustrerad!

– Under de första veckorna var jag väldigt imponerad av Tillväxtverkets kommunikation. Med en bra och tydlig webbsida och praktiska exempel lyckades de svara på frågor på ett pedagogiskt sätt. Lika imponerad som jag var då, lika frustrerad är jag nu. Det som var glasklart då är nu ändrat – retroaktivt.

Tidigare tolkade Tillväxtverket reglerna så att stödet för korttidspermittering kunde användas även under semester. Men den 14 maj ändrades detta till att semester inte omfattas av rätt till statligt stöd. För företagen innebär det full lönekostnad under semestern och inget lönestöd till följd av korttidspermittering.

– När vi i början av krisen fattade beslut, om vad vi skulle vara tvungna att göra för att ta oss igenom det här, spelade korttidspermitteringen väldigt stor roll. Vi är helt beroende av våra medarbetares kompetens och vill helst inte göra några uppsägningar. Permitteringen gjorde att vi kunde behålla medarbetare som vi annars kanske valt att varsla. Då var Tillväxtverket väldigt tydliga med att semestern omfattades av rätten till permitteringsstöd. Men det gällde tydligen inte.

– Medborgare och företag måste kunna vara trygga i att veta vad som gäller. Men när regler ändras i efterhand blir det väldigt svårt att tänka långsiktigt i krisen. Och det hjälper oss definitivt inte när vi försöker fatta kloka beslut för att säkra vår verksamhet, våra medarbetares jobb och klara ett svårt läge som kan vara ganska länge, avslutar Dan Samuelsson.