Hoppa till innehåll

”Öka antalet arbetssökande i Stöd och matchning”

Riksrevisionens granskning av Arbetsförmedlingens matchningstjänst Stöd och matchning (STOM) visar att det är ett är ett mycket väl fungerande valfrihetssystem. De fristående leverantörernas resultat presenteras i form av en rating som ligger till grund för de arbetssökandes val, vilket styr mot kvalitet och resultat.

Ratingmodellen är ett träffsäkert instrument, de leverantörer som får flest stjärnor i ratingen får ut 30 procentenheter fler arbetslösa i jobb eller till studier än de leverantörer som bara får en stjärna.

– Riksrevisionens granskning visar att Arbetsförmedlingen har utformat valfrihetssystemet för Stöd och matchning på ett bra sätt. Arbetsförmedlingen bör nu ge fler arbetssökande möjlighet att delta i Stöd och matchning. Åtgärden måste öka kraftigt under 2020 och de kommande åren säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Arbetsförmedlingen har en viktig roll genom att följa upp leverantörerna och gallra ut aktörer med bristfälliga resultat. Riksrevisionen pekar i sin granskningsrapport på hur kvalitetsuppföljning av leverantörerna ytterligare kan utvecklas. Ratingen av leverantörerna behöver uppdateras oftare än idag och uppföljningen av leverantörer bör ske systematiskt ett par gånger om året.

– Det ska vara höga krav på de fristående leverantörerna att få ut arbetslösa i jobb. De leverantörer som inte levererar resultat och kvalitet ska uteslutas från tjänsten, säger Andreas Åström.