Hoppa till innehåll

Vårt arbete för korttidspermitteringar har burit frukt – men mer måste till

Tjänstesektorn har en avgörande betydelse för svensk ekonomi, oavsett vilken situation vi befinner oss i. Under coronakrisen påverkas hela näringslivet negativt, men tjänstesektorn har drabbats värst, visar konjunkturinstitutets senaste barometer. Almegas vd Thomas Erséus menar att även om många positiva åtgärder har genomförts, så måste mer till för att rädda företagen.

Konjunkturinstitutet publicerade igår, onsdag 22 april, sin senaste konjunkturbarometer. Och den visar att läget för tjänstesektorn är fortsatt mycket allvarligt.

– Därför var det förstås bra när regeringen aviserade att stödet för korttidsarbete utökades upp till 80 procent och att det även gäller för företag som främst har offentliga uppdragsgivare. När korttidsstödet först började diskuteras fanns det förslag på man som företag först måste säga upp inhyrd personal och konsulter för att kunna införa korttidspermittering. Det kravet är nu borta. Det här är några av alla frågor vi inom Almega har drivit och framfört till ansvariga politiker, då vi vet att det gör skillnad i många av era verksamheter. Det är också glädjande att höra att hela 90 miljarder har betalats ut till svenskt näringsliv och att flera av er vittnar om att utbetalningarna sker i snabb takt, säger Thomas Erséus.

Däremot är det väldigt tydligt att detta inte räcker. Vi på Almega fortsätter arbetet med att påverka politiken ytterligare, så att våra medlemmar får de bästa förutsättningarna att klara krisen kopplad till covid-19, som pågår med full kraft.

– Det behövs nya krisstöd som väger upp för det ras i efterfrågan som många av er upplever. Ett snabbt kontantstöd till de företag som förlorat en stor del av omsättning är därför av högsta prioritet. Det gäller även att staten måste ta ansvar för sjuklönekostnaderna fram till augusti samt ytterligare sänkning av arbetsgivaravgiften. Givetvis arbetar vi med flera frågor parallellt, frågor som är avgörande för att Sverige ska ha en fortsatt stark tjänstesektor även efter corona, avslutar Thomas.

Här kan du läsa mer om vilka frågor som vi driver gentemot politiken just nu.