Hoppa till innehåll

Semester­planering under korttidspermittering

För arbetsgivare är semesterplaneringen inför sommaren i full gång, samtidigt som sommaren ser väldigt annorlunda ut på många företag. För vad händer med de anställdas semester och eventuella semestervikarier när företaget korttidspermitterar? Här hittar du frågor och svar.

Kan arbetstagare ha semester under period med korttidsarbete?

Ja, arbetsgivare är som huvudregel skyldig att lägga ut huvudsemestern under perioden juni-augusti, och det gäller även under period med korttidsarbete. Semester är lagstadgad rätt till ledighet. Semesterutläggningen sker utan hänsyn till hur kortidspermitteringen är förlagd. Fyra veckors semesterledighet innebär att det går åt 20 betalda semesterdagar.

Tidigare har Tillväxtverket, som är ansvarig myndighet för att besluta om statligt stöd för korttidsarbete, ansett att betald semester kan omfattas av rätt till stöd. I besked den 14 maj 2020 har Tillväxtverket ändrat uppfattning. Det betyder att en medarbetare som har semester anses som frånvarande, och då får inte arbetsgivaren statligt stöd för de dagarna.

Semesterlön

Rätten till betald semesterledighet påverkas inte av att det införts korttidsarbete.

Semestern ska betalas ut efter hur den är intjänad, och det följer av lag och kollektivavtal. Semesterlönen är den som skulle ha betalats om korttidsarbetet inte ägt rum. Vid sammanfallande intjänandeår och semesterår tjänas semesterlön in som om den anställde arbetat i normal omfattning med bortseende från korttidsarbetet.

Semesterlönen beräknas sammanfattningsvis enligt tillämpligt kollektivavtal, vanliga regler gäller. Finns inget kollektivavtal beräknas semesterlönen enligt semesterlagen.

Kan arbetsgivare ta in semestervikarier under period med korttidsarbete?

Det är arbetsgivaren som bestämmer om semestervikarier är nödvändigt, men statligt stöd vid korttidsarbete får bara lämnas till en arbetsgivare om förutsättningarna i lagen är uppfyllda. I korthet gäller att arbetsgivaren ska ha  drabbats av plötsliga, tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av Corona-pandemin och har vidtagit andra åtgärder för att minska sina kostnader för arbetskraft.

Att ta in sommarvikarier är en utökning av arbetsstyrkan, och om det sker i en verksamhet som har pågående korttidsarbete kan det eventuellt påverka bedömningen av om arbetsgivaren har rätt till statligt stöd i sin verksamhet

Om vi inte tar in sommarvikarier, hur ska vi lösa semesterplaneringen under sommaren?

Arbetsgivaren beslutar om huvudsemestern.  Enligt semesterlagen ska alla anställda erbjudas fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Alla anställda måste inte ha semester samtidigt. Det betyder att arbetsgivaren i många fall har möjlighet att fördela semestern över sommarperioden så att vikarier inte behövs. Arbetsgivaren ska ge besked om den beslutade semesterförläggningen två månader i förväg.

Det finns också möjlighet att träffa avtal om annan förläggning av huvudsemestern än perioden juni-augusti, och det kan göras både individuellt med medarbetare och genom lokal överenskommelse (skriftlig överenskommelse) med lokal facklig organisation.

Du som medlem i Almega hittar fler frågor och svar när du loggar in i Arbetsgivarguiden.

Inte medlem ännu? Du som arbetsgivare kan läsa mer om medlemskapet här.