Hoppa till innehåll

–  Det är uppenbart att åtgärderna för hindra spridningen av Coronaviruset har lett till ännu djupare kris för näringslivet och särskilt tjänsteföretagen än vi befarade för några veckor sedan. Den Konjunkturbarometer som kom igår var den sämsta någonsin för tjänsteföretagen. Det är tydligt att det krävs ännu starkare stimulanser för att bromsa raset, säger Patrick Joyce, chefekonom för arbetsgivarorganisationen Almega.

– Det är bra att flera av stödåtgärderna verkar fungera och nå företagen snabbt. Det gäller främst stödet till korttidsarbete och anstånden med skatteinbetalningarna, säger Patrick Joyce.

– Andra stöd dröjer dock för länge. Det viktigaste åtgärden regeringen och samarbetspartierna kan införa är ett kontantstöd till lokalhyror och andra fasta kostnader till företag som tappat en stor del av sin omsättning. Det stödet måste beslutas snarast, avslutar Patrick Joyce.