Hoppa till innehåll

Vad som gäller vid korttidspermittering

Många företag har drabbats hårt av restriktionerna mot smittspridningen av Coronaviruset och har inte haft arbetsuppgifter till alla sina anställda. Det statliga stödet för korttidsarbete har funnits på plats sedan den 16 mars 2020 och gäller fram till den 30 juni 2021.

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Kostnaden delas av arbetstagare, arbetsgivare och staten. Systemet tillåter att arbetstidens reduceras med upp till 80 procent mellan den 1 januari och 30 april och med upp till 60 procent mellan den 1 maj och 30 juni. Till den 30 april står staten för 75 procent av kostnaden för den reducerade arbetstiden. Från den 1 maj står staten för 50 procent av kostnaden.

Korttidspermittering kan tillämpas av företag när det finns ett centralt och ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering. När det inom Almega tecknats ett sådant centralt kollektivavtal får berörda företag ett Arbetsgivarnytt hur de ska gå vidare.

En alternativ metod är att teckna individuella överenskommelser med minst 70 procent av medarbetarna. Av praktiska skäl kommer det företrädesvis vara aktuellt för mindre företag.

Syftet är att bevara arbetstillfällen. För företag som möter en vikande efterfrågan och behöver minska antalet arbetade timmar kan tillämpning av korttidsarbete vara ett alternativ till att säga upp personal. Stödåtgärden ska anses underlätta för företag att behålla kompetens och när ekonomin börjar återhämta sig ska företagen snabbt kunna öka produktionen genom att åter öka arbetstiden för de anställda. Genom korttidsarbete undviker arbetsgivaren också de direkta kostnader som uppsägningar och nyrekryteringar är förknippade med.

Reglerna om stöd vid korttidsarbete gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet.

Stödet till korttidsarbete har varit väldigt viktigt för att företag som drabbats hårt av Coronakrisen ska slippa behöva säga upp personal. Stödet till korttidsarbete skulle ha upphört vid årsskiftet men förlängdes fram till den 30 juni 2021 efter krav från bland annat Almega.

Företag som tar emot stöd för korttidsarbete kan inte göra värdeöverföringar till ägarna – såsom aktieutdelningar – under perioden eller i nära anslutning till den.

Systemet för korttidsarbete administreras av Tillväxtverket. Här kan du läsa om regelverket samt hur reglerna om värdeöverföringar tillämpas.