Hoppa till innehåll

– Ett mycket klokt beslut av finansutskottet. Den ränta på 6,6 procent som regeringen ville ta ut på anstånden var fullständigt orimlig. Den borde vara noll, säger Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström.

– Tre av tio företag klarar sig bara en till två månader med den likviditet de har idag. Skatteanstånden är helt nödvändiga för att de ska kunna överleva även om mer behövs, säger Andreas Åström.

– Utöver detta behövs en möjlighet för drabbade företag att kunna korttidspermittera sina anställda helt och hållet. I systemet med korttidsarbete ska arbetsgivaren fortfarande betala nära hälften av lönekostnaden. Det är omöjligt för de tjänsteföretag som tappat nästan alla sina intäkter. Vi kommer att drabbas av massuppsägningar och konkurser snabbt om inget sker på det här området, avslutar Andreas Åström.