Hoppa till innehåll

Tänk på Tomten – allt från övertidsarbete till traktamente

Julen står vid dörren och i Tomtens verkstad pågår arbete för nissarna dygnet runt för att de ska hinna bli klara med klapparna i tid. Men hur ska Tomten lösa det med allt övertidsarbete? Och räknas den intensiva färden till alla stugor under dygnet den 24 december som tjänsteresa? Vi hjälper både tomtar och nissarna att reda ut vad som gäller.

Övertid för nissarna i tomteverkstaden

Under december är det högtryck i tomteverkstaden och för att de ska hinna bli klara i tid måste de jobba över. All tid som nissarna arbetar som överstiger deras vanliga arbetstid och jourtid räknas som övertid. Som chef får Tomten inte lägga ut övertid som en regelbunden del av arbetstiden. När det finns särskilt behov av ökad arbetstid (som i december, annars hade det blivit sura miner i många julklappslösa hushåll på julafton) får allmän övertid tas ut med högst 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad, dock med högst 200 timmar per kalenderår.

Traktamente under tomtens årliga resa

Traktamentet ska täcka Tomtens ökade levnadskostnader under årets stora tjänsteresa den 24 december. Det vill säga: Tomtens utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter. Tänkt dock på att Tomten bjuds på kolossala mängder gröt under resan och att dessa måltider därför räknas av. Och glöm inte: för att Tomten ska ha rätt till traktamente ska regler om detta finnas i kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal.

Skadeförsäkring för tomten och nissarna

Arbetsskadeförsäkringen omfattar alla förvärvsarbetande nissar och tomtar, både fast och tillfälligt anställd nisse är försäkrad. Försäkringen gäller också för egenföretagare och uppdragstagare. Även studerande nissar omfattas om utbildningen medför särskild risk för arbetsskada.

Som arbetsskada räknas:

  • Om nissen skadar sig på grund av olycksfall i tomteverkstaden
  • Om nissen eller tomten skadar sig vid färd till eller från arbetet (färdolycksfall)
  • Om nissen drabbas av sjukdom framkallad genom smitta (t ex rödsot – som är tomtenissarnas motsvarighet till gulsot)
  • En arbetssjukdom, det vill säga skadlig inverkan i arbetsmiljön som med hög grad av sannolikhet orsakat sjukdomen.

Arbetsmiljö för tomtar och nissar

Alla företag, inklusive Tomtens verkstad AB, är skyldiga att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar alla förhållanden i arbetsmiljön. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undvika olyckor och ohälsa i verksamheten. I arbetsmiljölagen ställs krav på att arbetsgivare, Tomten inkluderad, ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsmiljö är inte bara den fysiska arbetsmiljön utan också hur nissarna upplever den psykiskt. En rekommendation är därför att bland variera julmusiken i tomteverkstaden, samt ge nissarna möjlighet till ordentlig återhämtning.

God jul önskar vi på Almega alla tomtar och nissar

PS. Är du Tomte, redan medlem i Almega och behöver ytterligare hjälp i arbetsgivarrelaterade frågor? Logga in i vår Arbetsgivarguide.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.