Hoppa till innehåll
Från vänster: Anders Persson, Maria Öhman, Tomas Borgegård.

Innovation ökar kvaliteten i upphandlingar

Allt för ofta blir pris det enda kriteriet när vi istället borde fokusera på leverantörens innovationsförmåga, slutresultatets kvalitet och långsiktiga värden. Om vi ska möta framtidens utmaningar i offentlig verksamhet måste vi få till innovationsfrämjande upphandlingar.

Stora värden går förlorade när upphandlingar inte skapar möjlighet för företag att leverera bästa möjliga lösning. På seminariet Innovationsfrämjande upphandling, under Almegas upphandlingsdag den 3 december, diskuteras Innovationsupphandling som ett viktigt verktyg och hur det kan användas mer.

Deltar gör:

Thomas Borgegård, Innovation Program Manager på Karolinska Universitetssjukhuset

Tomas har stor erfarenhet av att etablera och driva partnerskap och samarbetsprojekt mellan industri, akademi och sjukvård, inom områden som digitalisering, AI, cellterapi och radiologi. Med mer än tio års erfarenhet från forskning inom läkemedelsindustri, har han god insikt i och erfarenhet från hela forskning, utveckling och innovationsprocessen. För närvarande med fokus på att bättre förstå och adressera hinder som påverkar implementering, nyttiggörande och spridning av innovationer inom hälso- och sjukvård, med speciellt fokus på Innovationsupphandling och affärsmodeller.

Maria Öhman, Strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten

Maria har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling i rollerna som upphandlare, leverantör och beställare. I sin nuvarande roll på Upphandlingsmyndigheten ger hon stöd och pratar om vikten av tidig dialog, nyttan med funktionskrav och vad begreppet innovationsupphandling omfattar och innebär.

Anders Persson, Näringspolitisk chef på Innovationsföretagen

Anders arbetar med policy­utveckling och lagstiftningsfrågor i dialog med myndigheter och politiken.  Med ett särskilt fokus på att skapa förutsättningar för god konkurrens och goda förutsättningar för företagens värdeskapande, innovation och att bidra till hållbar samhällsbyggnad.