Hoppa till innehåll
Christin Mellner
Foto: Stefan Söderström

Megakrafter öppnar för assistentens återkomst

Teknikutveckling och globalisering skapar helt nya villkor i vårt moderna arbetsliv, framförallt för människor inom kunskapsintensiva branscher. Men hur hanterar vi egentligen friheten och det egna inflytandet över hur arbetet organiseras? Och hur går det med hälsa och återhämtning? Detta är några av de frågor Christin Mellner, som är doktor i psykologi vid Stockholms Universitet, fokuserar på.

Vilka är de stora förändringarna du ser med att leda i en föränderlig värld?

– Det handlar om förmågan att leda både situations- och individanpassat, vilket i sin tur ställer höga krav både på att skapa och upprätthålla relationer och att kunna kommunicera. Framtidens ledare måste ha hög emotionell intelligens och goda kunskaper om sina egna styrkor och svagheter. Chefen har stort ansvar att vara en bra förebild och att våga vara autentisk. Teknikutvecklingen gör det möjligt att arbeta på ett helt annat sätt än tidigare, både vad gäller tid och rum. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut vilket många upplever som en frihet, medan andra inte kan hantera att alltid vara tillgängliga.

Hur påverkar den här utvecklingen ledarskapet?

– Vi avgör själva hur vi använder tekniken och vart den för oss. Detta är en ödesfråga. Att jobba flexibelt har negativa effekter på hälsa och återhämtning, men vi uppskattar det samtidigt väldigt mycket, och det har också många fördelar som ökad frihet och kontroll över arbetet. Som ledare måste du ha kunskap och ta ansvar för att det inte blir för mycket. Det fungerar inte att den enskilde individen enbart är den som ska reglera detta själv. Det är ett ansvar varje ledare har.

Du pratar ofta om megakrafter, vad innebär det?

– Megakrafter är det som styr utvecklingen i vårt samhälle i dag och därmed framtiden. Det handlar om den nya ekonomin, den nya tekniken och de nya organisationsformerna. Tempot i våra liv går upp och ögonblick då vi bara är blir allt färre. Det som är aktuellt får allt kortare livstid. I arbetslivet innebär det att vi kan vara aktiva och ständigt tillgängliga. Men för att detta ska vara hållbart måste vi göra medvetna val om tillgänglighet och tid. Det handlar om att reglera och skydda sina gränser.

Hur påverkar megakrafterna den enskilde ledaren?

– Många har i dag så mycket att göra att tidsgränserna sprängs. Man hinner helt enkelt inte det man ska på sin ordinarie arbetstid. På sikt är detta ett stort problem för det handlar ju om att människor ska både kunna och vilja, och inte minst orka ta ett ledaruppdrag. Att inte utnyttja mer av sina resurser än vad man kan fylla på med. För den enskilde ledaren blir det allt viktigare att välja en arbetsplats där man förstår vikten av och stödjer återhämtning.

Många av de stödfunktioner som fanns tidigare har rationaliserats bort. Tror du på en comeback för klassiska roller som den administrative assistenten?

– Viktiga stödfunktioner har försvunnit och många ledare vittnar i dag om att deras dagar äts upp av administration. Man hinner inte utföra kärnuppdraget, d.v.s. träffa medarbetare och utveckla verksamheten. Jag tror att om man vill lösgöra potentialen i en organisation så ska man satsa på att återanställa den typen av kringresurser som stöttar chefer. Företag blir inte effektivare och mer lönsamma om människor inte har hållbara förutsättningar att utföra sitt arbete, utan blir överbelastade. Det här är ödesfrågor för utvecklingen av ett hållbart arbetsliv där hållbart och hälsofrämjande ledarskap är centralt.