Hoppa till innehåll

En jämställd löne­utveckling – så gör du

Idag har du som arbetsgivare en skyldighet att arbeta aktivt med att identifiera, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan könen, och skapa en jämställd löneutveckling.

Att göra lönekartläggningar är ett lagstadgat krav och ska användas för att säkerställa att exempelvis lönekriterier och bonussystem inte diskriminerar något av könen. Vi har sammanställt en lathund i lönekartläggning.

Bestämmelser om löner och andra anställningsvillkor.

Säkerställ att inga av företagets bestämmelser, kriterier, policys m.m. tillämpas som direkt eller indirekt leder till lönediskriminering. Här kan du behöva använda könsuppdelad statistik för att styrka dina resultat.

Löneskillnader vid lika arbete

Analysera och kartlägg om löneskillnader förekommer inom lika arbete mellan kvinnor och män. Det här ska sakligt kunna förklaras med utgångspunkt i arbetsgivarens bestämmelser om löner och andra anställningsvillkor.

Löneskillnader vid likvärdigt arbete

Analysera och kartlägg löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. För att bedöma om två arbeten är likvärdiga behöver du till att börja med göra en värdering som utgår från en bedömning av arbetets krav gällande arbetsuppgifter och arbetsförhållanden.

Högre värderat kvinnodominerat arbete med lägre lön vs. lägre värderat arbete generellt

Utred vad som ligger till grund för högre värderade kvinnodominerade arbetens lägre genomsnittslöner, jämfört med mansdominerade arbeten eller arbeten med en jämn könsfördelning som värderats lägre.

Lönespridning

Utred om löneutveckling och lönespridning skiljer sig mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdiga arbeten.

Vill du läsa mer om lönekartläggning och hur du som arbetsgivare kan arbeta proaktivt för en jämställd arbetsplats? Läs mer i den praktiska guiden Ett jämställt arbetsliv, som är framtagen av Almega, Unionen och Akademikerna.