Hoppa till innehåll

Almegas executive summit

Under tisdagsmorgonen samlades flera av Almegas medlemsföretags VD:ar tillsammans med Anna-Karin Hatt och Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt Näringsliv, på Almegas executive summit – Almegas nyinrättade VD-nätverk. Här diskuterades allt mellan kompetensförsörjning till klimatutmaningarna.

Anna-Karin Hatt inledde frukosten med att tala om några just nu aktuella frågor. Bland de punkter som berördes var Almegas strategiska påverkansarbete som i och med regeringsbildningen fått ny aktualitet. Det går att se spår i 73-punktsöverenskommelsen, det vill säga överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, av Almegas långsiktiga och tålmodiga opinionsbildande arbete.

– I överenskommelsen hittar vi ett breddat RUT-avdrag, förslag som kan förenkla kompetensförsörjning, en reformerad Arbetsförmedling och en utredning av LAS, lagen om anställningsskydd, som sätter ett välkommet tryck på arbetsmarknadens parter för att skapa en mer modern arbetsrätt. Det här är prioriterade frågor för Almega och som vi länge arbetat med att påverka och förändra, säger Anna Karin Hatt.

Till dagens exekutive summit var Jan-Olof Jacke inbjuden som talare. Även han påtalade vilken utmaning kompetensförsörjningen har för tjänsteföretagen.

– Sedan jag tillträdde som VD för Svenskt Näringsliv har jag gjort runt 200 företagsbesök runt om i landet – från Kalix till Malmö. Det är påfallande ofta samma frågor som kommer upp under besöken. Av de här runt 200 företagarna har det hittills bara varit ett enda som inte haft kompetensförsörjningen högst upp på listan över utmaningar, sa Jan-Olof Jacke.

Kompetensbristen är en prioriterad fråga för både Almega och Svenskt Näringsliv och båda organisationer arbetar aktivt med att hitta lösningar. En av de förslag på lösningar Almega har lanserat är ett kompetensavdrag som skulle göra det mer attraktivt för arbetsgivare att investera i medarbetares kompetensutveckling.

-Vi måste fortsätta föra upp den här frågan på dagordningen. Fyra av tio företag uppger att kompetensbristen hämmar deras tillväxt – ett sådant problem måste tas på allvar, sade Anna Karin Hatt.