Hoppa till innehåll

Ett läkarintyg ska normalt ske efter en personlig kontakt med vården. Nu besöker allt fler nätläkare och du som arbetsgivare kan komma att behöva ta ställning till ett sådant intyg.

Försäkringskassan håller på att ta fram riktlinjer för läkarintyg från nätläkare. Det finns alltså inte ett tydligt ställningstagande i frågan riktigt än. Du som arbetsgivare ska självklart göra en självständig bedömning av tillgänglig information i det enskilda fallet.

Vill du veta mer? Läs mer om läkarintyg i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.