Hoppa till innehåll

One-stop-shop för arbetskrafts­invandring

    Kapitel

Rapporten One-stop-shop för arbetskraftsinvandring tar upp behovet av att göra Sverige mer attraktivt för internationella talanger. Bakgrunden är de växande kompetensbristerna i tjänstesektorn som gör att många företag har svårt att växa. Tjänstesektorn har en stor tillväxtpotential som inte kan förverkligas om inte rekryteringen fungerar. Detta drabbar många kunskapsintensiva branscher inriktade mot IT.

Rapporten visar att kompetensbristerna har ett starkt samband med globaliseringen. Utvecklingen går snabbt mot en alltmer internationell tjänstesektor där både företag och arbetskraft rör sig över gränserna. Om Sverige inte är ett öppet och attraktivt land för internationella talanger ökar risken för att företag och verksamheter flyttar till andra länder med bättre tillväxtförutsättningar.

 

Om arbetskraftsinvandringen ska kunna öka krävs åtgärder för förenklad migration, och reformer som kommer åt de migrationshinder som idag finns. Till exempel den långsamma och krångliga migrationsprocessen och Migrationsverkets tuffa linje mot arbetskraftsinvandrare och arbetsgivare som missat att leva upp till de mycket detaljerade villkoren.

 

Almega lägger i rapporten fram ett förslag kring att införa en one-stop-shop lösning för arbetskraftsinvandring, i form av ett expat center enligt förebild från Nederländerna. Det innebär i korthet att myndigheter på nationell och lokal nivå bör samlas på en och samma plats för att erbjuda råd och stöd åt arbetsgivare och arbetstagare. De bör också samarbeta för att minska ner på antalet blanketter och formulär att fylla i, samt avsätta mer resurser för att främja arbetskraftsinvandringen. Det behövs ett ändrat grundfokus från kontroll till främjande, och en ökad flexibilitet för arbetstagare och arbetsgivare. Även externa aktörer bör samlas i expat centret, i form av ett externt partnernätverk.

 

Rapporten har författats av Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega.

Läs rapporten