Hoppa till innehåll

Remissyttrande: En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

Utredningen har föreslagit ett centralt registersystem för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem. Utöver detta har utredningen behandlat frågan om skärpning av reglerna för uteslutning av leverantörer i valfrihetssystem, frågan om det bör införas obligatoriska krav på arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar som inte styrs av EU-direktiv och frågor rörande begränsning av antalet underleverantörsled.

Almega anser att det föreslagna systemet för centraliserad myndighetsfunktion för samordnad registerkontroll bör genomföras. Almega ställer sig även bakom utredningens övriga förslag och bedömningar. Våra närmare kommentarer i olika delar framgår av remissyttrandet.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
15 december 2023

Remiss av SOU 2023:43 En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (regeringen.se)