Hoppa till innehåll

Patientrörlighet i EU (Ds 2012:6)

Remissvar insänt gemensamt med Almega.

 Almega och Almega Vårdföretagarna tackar för tillfället att inkomma med svar på rubricerade remiss.

Almega och Almega Vårdföretagarna tillstyrker förslaget såsom det presenterats i promemorian.

Patientrörlighetsdirektivet är viktigt första steg i ett förstärkt hälso- och sjukvårdssamarbete mellan medlemsstaterna. Almega och Almega Vårdföretagarna välkomnar direktivet och den svenska lagen, som kommer att förtydliga rättsläget för patienter.

Patientrörlighet är en förutsättning för att skapa en effektiv och högkvalitativ hälso- och sjukvård i EU.

Almega AB

Ulf Lindberg

Näringspolitisk chef

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast

Läs remisssvaret