Hoppa till innehåll

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Almega har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare.

Sammanfattning

Almega avstyrker promemorians förslag om att höja försörjningskravet till motsvarande 80 procent av medianlönen.

Arbetskraftsinvandrare försörjer sig själva redan idag. Syftet med att kräva ”god försörjning” i lagstiftning för personer med arbetstillstånd är inte att säkerställa god försörjning för dessa personer utan att minska arbetskraftsinvandringen till yrken med lägre lönenivåer.

Ett försörjningskrav på minst 80 procent av medianlönen – i dagsläget 26 560 kronor i månaden – innebär att regeringen indirekt anser att en stor del av de avtalade lönerna på svensk arbetsmarknad inte ger en god försörjning. Almega invänder starkt mot den bedömningen och anser att regeln är ett ingrepp i den svenska modellen där löner sätts i kollektivavtal.

Det är rimligt att höja dagens försörjningskrav på 13 000 kronor i månaden som bestått i 15 år. Almega förordar i stället ett försörjningskrav motsvarande den lägsta avtalade heltidslönen i det yrke som arbetstillståndet gäller. Ett sådant krav skulle respektera ordningen att löner sätts i kollektivavtal.

Ett höjt försörjningskrav kommer inte att minska missbruk inom arbetskraftsinvandringen eftersom fusket inte gäller den redovisade lönen utan den lön som faktiskt betalas ut. Utredningen om ett förbättrat system för att motverka arbetskraftsexploatering (SOU 2021:88) har lagt flera effektivare förslag för att minska missbruket, bland annat kriminalisering av handel med arbetstillstånd, ökade kontroller och förbättrat utbyte av information mellan myndigheter. Almega anser att dessa förslag bör genomföras skyndsamt.

Syftet med att minska arbetskraftsinvandringen är fler jobb ska bli tillgängliga för personer som står utan arbete idag. Den höga arbetslösheten beror dock inte på arbetskraftsinvandringen utan på att många arbetslösa saknar den kompetens som krävs och att det ekonomiska utbytet av arbete är litet för vissa bidragsberoende. Det behövs därför reformer för att förbättra matchningen och stärka drivkrafterna till arbete. Utan sådana reformer kommer en minskad arbetskraftsinvandring att leda till en förvärrad brist på arbetskraft i flera yrken.

Om förslaget i promemorian genomförs krävs övergångsregler för personer som har lämnat in en ansökan om arbetstillstånd innan den 1 oktober 2023.

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
15 juni 2023

Justitiedepartementets sammanställning av remissvar

Kontaktperson

Patrick Joyce

Chefsekonom

Stockholm

+46 8 762 6967 +46 76 018 70 34 E-post

Läs mer