Hoppa till innehåll

Ang nya föreskrifter om rapportering av betalningstider, AD 1936/2023

Almega tackar för möjligheten att lämna synpunkter på denna remiss.

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag. Almega har nio förbund och omkring 165 anställda som representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn. Våra medlemmar är cirka 11 500 företag som anställer över 550 000 medarbetare.

Synpunkter:

  • Almega har inget att invända mot Bolagsverkets föreslagna föreskrifter eller tidsplanen för införande.
  • Almega bedömer att Bolagsverket har gjort en korrekt konsekvensutredning, men vill påpeka att det är viktigt att insatser görs kontinuerligt för att utveckla funktionalitet och att tillgängliggöra resultat.
  • Almega instämmer i övrigt med Innovationsföretagens remissyttrande.

Stockholm 22 maj 2023

För Almega

Fredrik Östbom, Näringspolitisk chef

Status
Besvarad

Från
Bolagsverket

Svar senast
22 maj 2023

Kontaktperson

Fredrik Östbom

Chef Näringspolitik och Opinionsbildning

Stockholm

+46 8 762 68 92 +46 73 059 69 96 E-post

Läs mer