Kompetensavdrag

Kompetensavdrag

Idag finns goda förutsättningar för företag att investera i maskiner. Men företagen möter sämre förutsättningar för att investera i sin viktigaste resurs – människor. Det är extra problematiskt för den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Digitalisering, robotisering och automatisering gör att arbetsmarknaden förändras snabbt. Kompetensbehoven och -kraven ökar inom vissa yrken och branscher, samtidigt som andra delar påverkas negativt när jobb och företag försvinner. Kompetenshöjande insatser är nyckeln till att stärka människan i konkurrensen med maskinen, och för att öka företagens och de anställdas omställningsförmåga.

Almega föreslår därför ett Kompetensavdrag som bland annat innebär att:

  • Företagens kostnader för köp av utbildningar halveras.
  • Det blir möjligt för företagen att göra avdraget i sin inkomstdeklaration.