Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega
Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Utredningen om arbetskrafts­invandring missar målet

Ytterligare åtstramningar av möjligheten för personer att komma till Sverige för att arbeta är inte vad svensk arbetsmarknad behöver, anser tjänsteföretagens organisation Almega.

Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring presenterade sina förslag i dag. Som väntat föreslår utredningen flera omfattande åtstramningar av reglerna för arbetstillstånd och några mindre förenklingar.

Det mest omfattande förslaget var väntat och innebär att inkomstgolvet för arbetstillstånd höjs till 34 200 kronor – motsvarande 100 procent av medianlönen. Yrken med brist på arbetskraft kan undantas från inkomstgolvet.

I praktiken stopp till de flesta yrken

– Höjningen av lönegolvet innebär att nästan hälften av dagens arbetstillstånd kommer att dras in när de löper ut. I praktiken blir det stopp för arbetskraftsinvandring till de flesta yrken utom de mest kvalificerade. Yngre ingenjörer och tekniker riskerar att bli stoppade, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega, och fortsätter:

– Möjligheten till undantag mildrar skadan en aning men innebär att myndigheter och Regeringskansliet ska avgöra vilka yrken och branscher som ska omfattas, i stället för de företag och offentliga arbetsgivare som faktiskt ska anställa till verksamheterna. Detta kommer att bli ett stort problem inte minst i norr, där det råder brist på arbetskraft inom de flesta yrken.

Utredningen föreslår att arbetstillstånd inte ska beviljas till yrken där det avslöjats omfattande missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. I ett första steg föreslår den att personliga assistenter och bärplockare utesluts från möjligheten till arbetstillstånd.

Fusk ska bekämpas men då genom att klämma åt det fåtal företag som inte följer reglerna, inte genom en kollektiv bestraffning av alla företag i en bransch.

Patrick Joyce

Utredningen föreslår också att spårbytesreglerna som ger asylsökande utan tillräckliga skäl för uppehållstillstånd möjlighet att stanna som arbetskraftsinvandrare tas bort.

– Det är bra. Spårbytare är i en utsatt situation och har kunnat utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Om spårbytet tas bort kommer sannolikt en stor del av missbruket att försvinna, säger Patrick Joyce.

Välkomna men otillräckliga lättnader

Utredningen skulle också föreslå åtgärder för att främja den kvalificerade arbetskrafts­invandringen som blir allt viktigare. Utredningen lägger ett par mindre förslag som ska underlätta för forskare och personer inom vissa legitimationsyrken inom vården att få arbetstillstånd.

– De lättnader som utredningen föreslår är välkomna men otillräckliga. De kommer inte räcka för att locka hit alla de högkvalificerade experter som verkligen behövs på många områden. För att detta ska ske måste handläggningstiderna för arbetstillstånd kortas och mottagandet av anhöriga förbättras, säger Patrick Joyce.