Lön

Individuell lönesättning

De flesta löneavtalen anger att lönen sätts individuellt och differentierat. Det betyder att lönen ska sättas i en strukturerad dialog mellan chef och medarbetare utifrån vad företaget bestämt i sin lönepolicy och löneprocess.

Dialogen brukar innehålla ett framåtsyftande målsamtal och ett tillbakablickande lönesamtal. I målsamtalet diskuteras arbetssituationen, medarbetarens förutsättningar, personliga mål och förväntat resultat. I lönesamtalet görs en uppföljning och chefen motiverar den lön som bestäms.

För att sätta lön behövs ofta en helhetsbedömning av medarbetarens arbetsuppgifter, måluppfyllelse, bedömning enligt lönekriterierna samt var i lönestrukturen och lönekarriären medarbetaren befinner sig.