Hoppa till innehåll

Så får fler i Göteborgs utsatta förorter jobb

I den här rapporten presenterar Almega en ny kartläggning över vilka yrken som är vanligast bland boende och utrikes födda i Göteborgs sju särskilt utsatta områden.

    Kapitel

Almegas rapport är ovanlig eftersom den lägger fokus på vilka branscher och företag som anställer nyanlända snarare än på de nyanlända själva. Mer uppmärksamhet behöver ägnas åt de branscher och företag som anställer nyanlända och vad som kan göras för att de ska få möjlighet att anställa ännu fler. Nyanlända och utrikesfödda måste integreras snabbare på arbetsmarknaden om företagens stora kompetensbehov ska kunna tillgodoses.

Tjänstesektorn dominerar när det gäller de boende och de nyanländas arbetsmarknad. Närmare 100 procent av kvinnorna arbetar i tjänstesektorn. Bland männen en mycket stor majoritet. Till skillnad från andra städer med särskilt utsatta områden arbetar en betydande andel inom tillverkningsindustrin.

Hittills har alldeles för få slutsatser dragits av kunskapen om vilka yrken och branscher det är som bryter invandrares arbetslöshet och utanförskap. Almegas budskap är att integrationspolitiken i högre utsträckning måste prioritera villkoren för de yrken och de företag som skapar jobben åt de utrikesfödda. Kunskapen om vilka yrken som dominerar bland de boende borde ligga till grund för vilka reformer som behövs för att ännu fler boende i Göteborgs utsatta områden ska få jobb.

Utmaningen handlar också om hur vi får anställda att gå från ingångsjobb till bristyrken. Vi har föreslagit ett kompetensavdrag (länka till vårt förslag om kompetensavdrag) som innebär att företag får ökade avdragsmöjligheter när de investerar i sin personals kompetensutveckling.