Hoppa till innehåll

Almega i tidningen Arbetet: Arbetstidsförkortning kommer att göra oss alla fattigare

När LO-kongressen nu inleds finns risken att LO-kollektivet beslutar att driva på den heta frågan för kortare arbetsvecka under kommande avtalsrörelser. Samtidigt finns frågan på den politiska agendan. Men att korta arbetstiden via lag eller i förhandlingar riskerar Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Det skriver Almegas arbetsgivarpolitiska chef Stefan Koskinen och opinionsstrateg inom arbetsgivarpolitik  Jessica Forss Katz.

Frågan om förkortad arbetstid kommer med stor sannolikhet få stort utrymme på LO-kongressen men det är dyr reform för tjänsteföretagen och Sverige.

”Den privata tjänstesektorn står för mer än hälften av Sveriges BNP och sysselsätter nästan hälften av alla anställda. En arbetstidsförkortning skulle slå hårt mot sektorn, som är ytterst personalintensiv. För sektorn utgör personalkostnaderna omkring 70 procent av företagens kostnader.”, skriver Koskinen och Forss Katz i debattartikeln.

Almega har principiellt inga invändningar mot arbetstidsförkortning men det måste hanteras ute i verksamheterna mellan företag och medarbetare.

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, och Jessica Forss Katz, opinionsstrateg arbetsgivarpolitik

De skriver också att:

”Arbetstidsförkortning är egentligen inte någon svår fråga. Sunt förnuft säger att om vi jobbar mindre med bibehållen lön sätter vi både näringslivet och samhällsekonomin på spel. När nu LO samlas för att diskutera vilka arbetsmarknadsfrågor som de ska driva, är vår förhoppning att de har företagens konkurrenskraft i åtanke. Den är en förutsättning för både vårt svenska välstånd och vår välfärd.”