Hoppa till innehåll
bild på två kvinnor som håller hand

Våld i nära relationer – så bör du agera som arbetsgivare

Våld i nära relationer är hela samhällets problem. Alla har ett ansvar för att det förhindras och upphör. Som arbetsgivare har du visserligen inga rättsliga skyldigheter, men väl medmänskliga. Maria Morberg, arbetsmiljöexpert på Almega, berättar mer.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som innebär ett enormt mänskligt lidande för enskilda individer. Ansvaret att se signalerna, agera och förebygga ligger hos oss alla och då kan arbetsgivaren spela en viktig roll. I vissa fall kan arbetsplatsen till och med vara den enda platsen där problematiken kan fångas upp, säger Maria Morberg, arbetsmiljöexpert på Almega.

Signalerna du ska vara uppmärksam på

De signaler man som arbetsgivare och kollega bör vara uppmärksam på är ifall det förekommer mycket frånvaro, ifall personen drar sig undan och inte deltar i sociala sammanhang eller att kontakten med chefer och kollegor bryts eller förändras.

Det finns inga arbetsrättsliga krav eller skyldigheter för en arbetsgivare som får kännedom eller misstänker att en medarbetare är utsatt för våld i en nära relation att agera, men enligt Maria Morberg handlar det om medmänsklighet:

– Om man som arbetsgivare misstänker att någon utsätts för våld bör man absolut agera. Med utgångspunkt i omtanken om en medmänniska handlar det inte om att kränka någons privatliv. Som arbetsgivare kan du exempelvis fråga hur arbetet fungerar och om det är något som du som arbetsgivare kan göra. Men framförallt, våga fråga om livet i övrigt, hur det står till utanför arbetet.

Genom att föra denna typ av samtal löpande, exempelvis vid medarbetarsamtal eller enskilda samtal, eller genom att föra upp problematiken på agendan bredare inom organisationen bygger man också upp en beredskap inom organisationen.

Dessa åtgärder kan en arbetsgivare vidta

Skulle det visa sig att en medarbetare är utsatt för våld i en nära relation så finns det ett antal åtgärder som kan vidtas från arbetsgivarhåll, alltifrån att anpassa arbetssituationen under en period till att exempelvis erbjuda samtalsstöd.

– Som arbetsgivare är det viktigt att du frågar, lyssnar, stöttar och uppmuntrar den anställde. Sedan bör man göra upp en handlingsplan. Vilka alternativ finns? Vad är bästa vägen framåt? Hur gör vi med uppföljning? Med tanke på att situationen kan utmynna i en rättslig process kan det även vara bra att dokumentera dessa samtal. Be även den utsatte själv att dokumentera, säger Maria Morberg.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram webbkurser i hur agera som chef eller kollega och vägledningsmaterial för att öka kunskapen generellt. Det kan förslagsvis vara temat för nästa personalmöte.

Våga fråga och släpp det inte

Misstänker man att någon far illa utanför arbetsplatsen handlar det om att ta tag i det där och då.

– Våga fråga även om reaktionen kan göra situationen jobbig. Och säger magkänslan att något inte står rätt till, släpp det inte. Trakasserier, hot och våld är aldrig acceptabelt, varken på eller utanför arbetet, men det förekommer. Och då kan arbetsplatsen och arbetskamraterna vara ett stöd för de som är utsatta, säger Maria Morberg.