Hoppa till innehåll

Efter ett tufft 2023 ökar optimismen bland tjänsteföretagen. Det visar Almegas senaste Tjänsteindikator. ”Nedgången planar ut och sannolikt vänder det uppåt redan under det andra kvartalet”, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega. Samtidigt tyder Almegas arbetsmarknadsindikator på att jobben fortsätter att bli färre.

– Fjolåret var ett dystert år för den privata tjänstesektorn. Nedgången i sektorn var större än i övriga ekonomin, vilket till stor del förklarades av en minskad konsumtion bland hushåll och en tydlig nedgång bland företag inom it och kommunikation samt transporter, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Bättre har det gått för konsulter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Under det sista kvartalet i fjol ökade produktionen med 1,5 procent jämfört med året innan. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika delbranscher, medan efterfrågan på tekniska konsulter och industrikonsulter varit hög har arkitekterna drabbats hårt av ett minskat byggande.

– Almegas tjänsteindikator visar att nedgången i tjänstesektorn avtar och att sektorn troligen vänder upp under kvartal två. Dessutom är trenden positiv för konsulttjänster, särskilt inom teknik och industri. Detta indikerar en fortsatt efterfrågan på specialiserad expertis, säger Patrick Joyce.

Arbetsmarknaden inom tjänstesektorn har också påverkats, med 10 300 färre anställda under fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period föregående år, en trend som dessvärre ser ut att kunna hålla i sig.

Prisökningarna på tjänster har avstannat. Under det fjärde kvartalet i fjol ökade priserna med måttliga 2,8 procent högre än året innan. Enligt Tjänsteindikatorn kommer prisökningarna fortsätta nedåt.

– Allt tyder på att prisökningarna inom tjänstesektorn fortsätter att bromsa in och vi bör kunna se nivåer på under två procent inom kort, säger Patrick Joyce.

Hela tjänsteindikatorn hittar du här.

Dokument